Nieuwe subsidieregeling voor vulpunten groengas beschikbaar

11 mrt 2015

De provincie Groningen stelt maximaal 100.000 euro beschikbaar voor subsidie aan Groengasvulpunten. De provincie heeft een nieuwe subsidieregeling Vulpunten Groengas vastgesteld, omdat het huidige beleid zich meer richt op het stimuleren van het rijden op Groengas. Daarmee vervalt de oude subsidieregeling Vulpunten duurzame brandstoffen. Het maximale subsidiebedrag per vulpunt is 50.000 euro.

Rijden op Groengas
Voor de aanschaf van auto's die op Groengas rijden heeft de provincie een subsidieregeling Rijden op Groengas.  Deze subsidieregeling is heel succesvol en is nog steeds beschikbaar. Door beide subsidies aan te bieden wil de provincie het rijden op Groengas stimuleren.  

Groengas
Groengas wordt gemaakt van biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Het is afkomstig van biomassa, zoals mest, slib en afval van stortplaatsen. Het rijden op Groengas is schoon, stil en zuinig en goed voor het milieu.

Bron: Provincie Groningen

 

Nieuwsarchief