Nieuwe LNG-kaart maakt de voortschrijdende invoering van LNG in de binnen- en Waddenzeevaart zichtbaar

20 jun 2014

Na de lancering van de LNG-projectdatabank in oktober van het vorige jaar, een initiatief dat bijzonder positief door de sector is ontvangen, wordt nu de website www.inland-navigation.org/observatory/innovation-technologies/lng/ met nieuwe functies aangevuld om deze site te laten uitgroeien tot het uitgebreidste informatieplatform voor de invoering van vloeibaar aardgas (LNG) als alternatieve brandstof in de binnen- en Waddenzeevaart.

De website biedt voortaan een interactieve kaart met alle operationele of geplande LNG-infrastructuren en -schepen in Europa. Een andere innovatie is een kalender waarin de komende LNG-manifestaties van de branche worden aangekondigd. Deze nieuwe functies moeten de stakeholders in staat stellen gemakkelijker potentiële partners en synergetische effecten te identificeren. De binnenvaart maakt toenemend gebruik van de voordelen van LNG om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beperken. Momenteel zijn reeds vier binnenschepen met een LNG-voortstuwing in bedrijf en worden meer dan 25 LNG-schepen ontwikkeld voor de inzet op de binnenvaarwegen of op de Waddenzee. De totale implementatiegraad van de LNG-technologie kan voortaan met een simpele muisklik worden getoond.

Het LNG-informatieplatform is een initiatief van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met Nationaal LNG Platform, LNG-Initiative Nordwest en MariTIM van MARIKO GmbH, TaskForce LNG Noord-Nederland/Energy Valley en de coördinatoren van het LNG Masterplan Rijn-Main-Donau Pro Danube Management GmbH en Port of Rotterdam Authority. Het uitgebreide platform is ook een eerste resultaat van de implementatie van de “VISIE 2018 voor een duurzame binnenvaart”, die aan het einde van het afgelopen jaar door de CCR is gelanceerd. De VISIE 2018 voorziet onder andere de bevordering van innovatie op het gebied van alternatieve brandstoffen (meer informatie op www.vision2018.org).

Het LNG-portaal is vrij toegankelijk onder www.inland-navigation.org/observatory/innovation-technologies/lng/. Wij zouden het waarderen per e-mail op ccnr@ccr-zkr.org uw eventuele op- en aanmerkingen over de nieuwe functies te krijgen.

De CCR in het kort

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is een internationale organisatie die een essentiële regelgevende rol speelt voor de Rijnvaart. De CCR heeft bevoegdheden op technisch, juridisch, economisch en ecologisch gebied. Haar werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Talrijke activiteiten van de Centrale Commissie bestrijken echter niet alleen meer de Rijn, maar betreffen voortaan de Europese vaarwegen in het algemeen. Zij werkt daarbij nauw samen met de Europese Commissie, alsmede met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.

Energy Valley is een van de financierende partijen van de nieuwe LNG-kaart.

Nieuwsarchief