Nieuwe inzichten door innovatieproject Centrum Duurzaam bij Flexoplast

27 mei 2014

De Duurzaam Doen Lezing van 20 mei 2014 stond in het teken van het innovatieproject Flexoplast. Dit is het eerste innovatieproject van Centrum Duurzaam op het gebied van productietechnologie gericht op energiebesparing. Met een innovatieproject is het mogelijk om nieuwe paden en wegen in te slaan voor deelnemers, docenten en het bedrijf Flexoplast. En dat is wat Wubbo Ockels ons heeft nagelaten bij zijn overlijden van afgelopen week: ‘we moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen’’.

Energiebesparing bij Flexoplast

Als grootverbruiker van energie ambieert Flexoplast  om met minder energie en grondstoffen folie te produceren en te bedrukken. Andries Kramer, directeur van Flexoplast zette in het innovatieproject in op een energiebesparing van 8% in het productieproces van de verschillende folies. Om deze ambitie waar te maken zijn de studenten 20 weken lang praktisch aan de slag gegaan met het onderzoeken van energiebesparende maatregelen. De mogelijkheden om energie te besparen zijn te vinden op het gebied van isoleren, inductie en olie van de extruder.

Daadwerkelijke besparing

De uiteindelijke onderzoeksresultaten leveren 1,2% energiebesparing op. Dit is haalbaar gebleken door isolatie. Inductie en oliegebruik leveren in dit onderzoek niet de  vooraf gestelde besparing op. Flexoplast is van plan om in een vervolgonderzoek  verder te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de studenten.

Leerproces deelnemers

Bij de deelnemers is ook een merkbare ontwikkeling ten aanzien van beroepsvaardigheden door de directe interactie met Flexoplast. Leren en werken in een innovatieproject betekent dat de lat hoog ligt. Iedere keer weer gaan voor een 10. Oftewel, alleen de eerste plaats is voldoende, net zoals in topsport. Informatie zoeken en analyseren, overleggen met Flexoplast, zelfstandig werken, beslissingen nemen, onderling communiceren zijn ook voorbeelden van het groeiproces bij de deelnemers.

Vapro

Dirk de Knecht  gaf aan dat VAPRO bezig is met een opleiding ‘De energiebewuste operator’. VAPRO is een opleidingsinstituut voor technici en operators. Door directies en medewerkers van bedrijven te laten kijken naar bedrijfsprocessen ontstaan er verbetervoorstellen gericht op duurzaamheid.

Nieuwsarchief