Nieuw duurzaam bedrijf in de maak: Torrgas

17 dec 2013

De NMG heeft het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met het bedrijf Torrgas. Op uitnodiging van het bedrijf zelf. Torrgas bouwt op bedrijfsterrein Oosterhorn een installatie om biomassa (hout(afval)) te vergassen. Het geproduceerde gas kan weer als groene grondstof worden ingezet door de industrie. Torrgas staat met dit product aan het begin van de industriële productieketen en is daarmee aanjager van groene industrie.

De biomassa die Torrgas inkoopt is voorbewerkt middels de techniek torrefactie, waarbij het op hoge temperatuur en zonder zuurstof wordt geroosterd tot zogeheten biocoal. De biomassa krijgt door de torrefactie een constante kwaliteit, waardoor het vergassingsproces stabiel verloopt en een gas van constante kwaliteit kan worden geleverd.

De NMG is zeer enthousiast over dit initiatief. Het is noodzakelijk dat forse stappen op het gebied van innovatie worden gezet om de huidige industrie te vergroenen. De industrie gebruikt nu vrijwel alleen fossiele grondstoffen zoals olie, kool en aardgas. Hiervan worden bulkchemicalien gemaakt zoals, methanol, waterstofperoxide, benzeen en plastics. Door de benodigde fossiele grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven, worden ook deze bulkchemicalien verduurzaamd.

Over het gebruik van biomassa zoals houtafval is veel scepsis. Wij zijn dan ook blij te horen dat de getorrificeerde biomassa die Torrgas inkoopt bij Topel te Duiven voldoet aan de NTA 8080 norm. Deze norm is (na een forse inzet van partijen als Greenpeace, Natuur&Milieu en de Natuur en Milieufederaties) opgenomen in het SER-Energieakkoord als dè nieuwe eis voor duurzame biomassa.

Daarnaast heeft het bedrijf veel aandacht voor de belangen en interesses van haar stakeholders. Zo is onder andere enkele malen contact geweest met de Klankbordgroep Milieu Borgsweer. Een groep bewoners die als aanspreekpunt dienst doet voor provincie en industrie en zich inzet voor een goed (leef)milieu in Borgsweer en omgeving.

Naar verwachting zijn de vergunningprocedures rond het voorjaar van 2014 afgerond. Direct daarna kan met de bouw begonnen worden. Het streven is de installatie eind 2014 in bedrijf te nemen.

Bron: Natuur en Milieufederatie Groningen

Nieuwsarchief