Nieuw beleid zorgt voor groei in de Topsector wind op zee

22 okt 2014

Windenergie op zee zorgt voor rond de 2150 banen bij Nederlandse bedrijven. Het gaat hier om directe werkgelegenheid in met name de productie, bouw en beleid & onderzoek van offshore windenergieprojecten. Het economische belang van deze sector wordt in het algemeen onderschat. Het is echter één van de weinige sectoren die momenteel duidelijk groeit. Het afgelopen jaar is de werkgelegenheid gegroeid met 12% en de omzet met 15%. Dit blijkt uit een verkenning naar de economische impact van het Nederlandse sector wind op zee, die het TKI Wind op Zee op 16 oktober gepubliceerd heeft. En dit is nog maar het begin. Het TKI Wind op Zee verwacht dat de werkgelegenheid nu exponentieel zal gaan groeien naar 10.000 banen in 2020.

Maar waar zit die werkgelegenheid dan?
Nederland speelt vooral een belangrijke rol in het werken op zee. Een heel groot deel van de fundaties die in Europa zijn geïnstalleerd, zijn bijvoorbeeld gemaakt door het Nederlandse bedrijf SIF. Smulders is het bedrijf (met Nederlandse roots) dat ze vervolgens verder afwerkt en geschikt maakt voor de installatie. De installatie van fundaties, kabels en windturbines op zee wordt gedaan door bedrijven als Van Oord, Ballast Nedam maar ook door onbekendere spelers als Seaway Heavy Lifting. Nederland is een kennisland, dus ingenieursbedrijven, de kennisinstellingen en onderzoekscentra zorgen ook voor werkgelegenheid in windenergie op zee. Het mooiste is dat steeds meer MKB-bedrijven zoals Ampelmann (overstapsystemen) innovatief inspringen in deze jonge Topsector. Overigens is in de huidige analyse de indirecte werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld de bouw van schepen en heihamers die worden ingezet bij de realisatie van wind op zee projecten, nog niet eens meegenomen. Europese schattingen zeggen dat de indirecte werkgelegenheid zeker een factor 1.5 tot 2 hoger is.

De resultaten van de huidige studie bevestigen het beeld dat naar voren komt voor de hele windsector. In het rapport Economische impact van de Nederlandse windenergie sector 2012 is aangegeven dat wind op land en wind op zee samen naar schatting aan 8000 FTE werk bood in 2012. De ondervraagde ondernemers waren merendeels ook zeer positief over de toekomst.

Voor meer informatie lees het TKI-rapport "Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee".

Bron: TKI Wind op Zee

Nieuwsarchief