Nationaal LNG Platform krijgt programmamanager

26 mrt 2014

Op 1 april start Robert Goevaers als programma manager van het Nationaal LNG Platform. Met de komst van een programma manager markeert het Platform een nieuwe fase, waarbij het bestuur ondersteuning krijgt bij de vele concrete projecten die inmiddels zijn opgestart. De structuur, waarbij de hoofdonderwerpen in vier werkgroepen worden uitgewerkt, blijft bestaan.

Robert is geen onbekende van het Platform. Afgelopen jaar werkte hij al o.a. mee aan de lobby om de geplande accijnsverhoging te voorkomen. Het thema mobiliteit loopt als een rode draad door Roberts carrière. Hij werkte o.a. tien jaar bij SenterNovem, het agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat zich richt op duurzaamheid en innovatie (onlangs omgedoopt tot Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO). Hij was daar nauw betrokken bij de programma’s PIEK (gericht op stille technologie in het vrachtvervoer), en het publiekprivate energietransitieplatform Duurzame Mobiliteit Zwaar Vervoer. De afgelopen jaren werkte hij als zelfstandig adviseur op het gebied van mobiliteit voor zowel overheid als bedrijfsleven. Robert heeft een groot internationaal netwerk, dat hij in kan zetten voor het LNG-werk.

Robert zegt zelf vereerd te zijn dat hij het Platform de komende tijd mag ondersteunen en samen met de leden het verschil zal kunnen maken: “In 2013 hebben we gezamenlijk weten te voorkomen dat de accijns verhoogd werd. Dat betekent dat we voor de truckmarkt de basis hebben gelegd voor een goede business case. Mijn doel is om dit ook voor de scheepvaartsector te realiseren. Daarnaast moeten we echt werk maken van versnelling van de doorlooptijd van de vergunningverlening voor nieuwe tankstations. Laatste uitdaging is het realiseren van het transport van LNG naar de tankstations over water en over de weg. Kortom voldoende uitdagingen voor het  LNG Platform en voor mij!”

Over Nationaal LNG Platform

Het Nationaal LNG Platform verbindt bedrijven en overheden, die werken aan de introductie van vloeibaar aardgas als alternatieve transportbrandstof in Nederland. Doel is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden / varen.

Energy Valley heeft zitting in het Dagelijks Bestuur van het Nationaal LNG Platform om tot passende (wettelijke) kaders te komen en aan te haken bij de 50/50/500 ambities van de Launching Customer Coalition (onderdeel Green Deal LNG Rijn & Wadden).

Bron: Nationaal LNG Platform

Nieuwsarchief