Nationaal LNG Platform juicht start LNG-infrastructuur in Noord-Nederland toe

22 jul 2014

Noord-Nederland start met de distributie van LNG als schonere transportbrandstof voor vrachtauto’s, treinen en schepen en langs de gehele internationale Waddenzeekust. Het Nationaal LNG Platform juicht deze stap toe en feliciteert consortiumpartijen GDF SUEZ, Gasunie, Vopak, Energy Valley en Groningen Seaports. De introductie van LNG is goed voor de ecologie in Noord Nederland, draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en leidt tot nieuwe banen en economische groei voor de regio. Maar ook voor de LNG-markt in de transportsector in zijn geheel is de start van de LNG-infrastructuur in Noord-Nederland een belangrijke stap.

Het plan omvat onder meer LNG-opslag en bunker- en tankfaciliteiten in de Eemshaven. Met een mobiele opslaginstallatie kan het eerste schip daar naar verwachting al begin volgend jaar LNG tanken. Op termijn kunnen de investeringen in de infrastructuur voor LNG oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s. Dit plan voor de noordelijke regio levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Het Nationaal LNG Platform, dat werkt aan de uitvoering van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’. Ook minister Kamp van Economische Zaken, spreekt namens de Nederlandse overheid steun uit voor deze ontwikkeling en biedt waar mogelijk ondersteuning aan de realisatie van de plannen.

De LNG die vanuit de Eemshaven gedistribueerd gaat worden is onder meer afkomstig van de Gate terminal van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte bij Rotterdam. Vorige week maakten deze bedrijven al bekend dat zij de Gate Terminal gaan uitbreiden met LNG ‘Break Bulk’-infrastructuur. Hierdoor wordt het mogelijk om grootschalige LNG-ladingen in kleinere eenheden op te splitsen en te distribueren als schonere en stillere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en toepassing in de industrie. Met uitbreiding van infrastructuur aan de Gate Terminal en in Noord-Nederland is de totale LNG-infrastructuur in Nederland en daarmee Noordwest-Europa een grote stap vooruit.

Contactpersoon

Patrick Cnubben

Cluster manager Bio-energy & Gas

Stichting Energy Valley

cnubben@energyvalley.nl

 

Nieuwsarchief