Minister Schulz van Haegen pleit in Riga voor internationale samenwerking

25 jun 2015

Niet alleen een goede infrastructuur, maar ook een ondernemersgeest en het lef om te experimenteren, dat is wat er volgens de Minister van Infrastructuur en Milieu nodig is voor een groene, duurzame transportsector. Ze hield haar speech op 23 juni jl. tijdens de TenT-dagen in Riga.

Schulz van Haegen is trots: met heldere afspraken en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, NGO’s en overheden zijn in Nederland al de eerste resultaten geboekt. Zo werken supermarktketens samen met truckfabrikanten om slimmere en schonere wagens te ontwikkelen. Met als doel: slimmer gebruik van het vrachttransport, minder vrachtverkeer in de stad en een schonere lucht.

Maar Schulz van Haegen is ook stellig: om deze ontwikkeling nu een niveau hoger te brengen, zijn internationale ambities nodig. Zoals strengere emissiedoelstellingen voor de Europese transportsector. En zoals een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende transportvormen naar het achterland: treinverkeer, wegtransport en scheepvaart. Harmonisering van de internationale wet- en regelgeving is hierbij een stimulerende factor, veel lokale regels behoeven een update. De minister pleit ervoor om de nieuwe technieken en infrastructurele investeringen waar we nu voor staan in de transportsector, van het begin af aan in één keer goed aan te pakken.

Tot slot: Nederland kijkt uit naar het voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016. Het centrale thema is dan: slimme en groene mobiliteit.

De volgende  TenT-dagen vinden plaats in Nederland, 20-22 juni 2016.

Nieuwsarchief