Minder energie nodig door waterzuivering met toiletpapier

16 jan 2014

Waterschap Noorderzijlvest heeft in nauwe samenwerking met een aantal Noordelijke partijen een efficiëntere manier van het zuiveren van rioolwater bedacht. De nieuwe techniek wordt wereldwijd voor het eerst op praktijkschaal gerealiseerd en onderzocht op de zuivering in Ulrum.

Projectnaam CADoS
Onder de projectnaam CADoS wordt met behulp van een nieuwe zeeftechniek de grondstof cellulose – afkomstig van toiletpapier - uit het water gefilterd. De cellulose wordt vervolgens ingezet om water uit het zuiveringsslib te halen. Het zeefgoed dat overblijft kan worden omgezet in groene energie of bioplastic. De verwachting is dat deze aangepaste wijze van zuiveren kosten bespaart en leidt tot een lagere milieubelasting.

Grondstof uit toiletpapier
In Nederland wordt vrijwel al het huishoudelijke en industriële afvalwater via rioolstelsels afgevoerd naar één van de 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI).Met het afvalwater komt onder andere toiletpapier mee, waarin de grondstof cellulose is verwerkt. Cellulose heeft de eigenschap dat het water aan zich bindt. Op de testlocatie in Ulrum wordt door middel van een fijnzeef cellulose afgescheiden en direct in het zuiveringsproces benut als natuurlijk filterhulpmiddel voor het ontwateren van zuiveringsslib.

Unieke samenwerking
“Vooral de unieke samenwerking maakt deze vernieuwende ontwikkeling mogelijk. Project CADoS brengt verschillende partijen met elk verschillende expertises en belangen bijeen. Met voordelen voor de maatschappij als belangrijkste resultaat”, zegt Bob van Zanten, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest.

Grote besparingen
De nieuwe manier van zuiveren levert ten opzichte van de huidige manier van slibontwatering een grote besparing op in het verbruik van energie en chemicaliën en maakt het zuiveringsproces eenvoudiger.
Daarnaast is er veel minder slibtransport nodig, omdat het slib beter wordt ontwaterd met als uiteindelijk resultaat een kostenbesparing en een lagere belasting van het milieu.

Zeefgoed van grote waarde
Het product dat overblijft na ontwatering (zeefgoed met een hoog cellulosegehalte) is van grote waarde voor afvalverwerkers. Dit zeefgoed is te gebruiken voor de productie van biogas en biedt ook mogelijkheden voor verdere verwerking tot hoogwaardiger grondstoffen, zoals board of bioplastics. Eind 2017 denken de partijen de gestelde doelen wat betreft kostenbesparing, lager chemicaliëngebruik, terugdringen van zuiveringsslib en het vergroten van het groene energie potentieel te hebben gerealiseerd.

Demonstratieproject
Onder  de naam ‘Cellulose Assisted Dewatering of Sludge’(CADoS) is op de RWZI Ulrum een demonstratieproject gestart waarbij zes partijen samenwerken. De verschillende partijen (waterschap Noorderzijlvest (lanching customer), Brightwork B.V., Attero, Rijksuniversiteit Groningen, Center of Expertise Watertechnology en Wetterskip Fryslan), hebben elk een praktisch en financieel aandeel in het project.  Het project wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Nieuwsarchief