Milieudefensie lanceert Europese milieukieswijzer

06 mei 2014

Milieudefensie lanceert vandaag een online kieswijzer voor de Europese verkiezingen. Bezoekers kunnen daarop zien hoe de verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen op 22 mei zich inzetten voor het milieu. Bezoekers kunnen op www.milieudefensie.nl/kieswijzer over allerlei onderwerpen, variërend van schaliegasboringen en voedselfraude tot uitstootnormen en handelsverdragen, nagaan wat de standpunten van de partijen zijn voor het Europese beleid en ook wat Milieudefensie van die standpunten vindt.

Jacomijn Pluimers, campagneleider Duurzaam Voedsel bij Milieudefensie: “Milieuvervuiling is niet gebonden aan landsgrenzen: het Europees parlement is verantwoordelijk voor het Europese milieu en maakt wetgeving waar alle lidstaten zich aan moeten houden. Wat daar wordt besloten, heeft dus invloed op onze directe leefomgeving. Met de kieswijzer willen wij dat onder de aandacht brengen en benadrukken dat mensen met hun stem in Europa een verschil in Nederland kunnen maken.”

Veel aandacht voor landbouw en voedsel
De kieswijzer vergelijkt de Europese milieustandpunten van alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en meedoen aan de verkiezingen. Daaruit blijkt in ieder geval dat landbouw en voedsel voor veel partijen een belangrijk onderwerp is: in bijna alle programma's staat daarover wel iets. Jacomijn Pluimers:  “De meeste partijen lijken zich ervan bewust dat we af moeten van de huidige voedselketens. Maar de stap tussen 'wij zijn voor een duurzame veehouderij' en het benoemen van concrete maatregelen lijkt voor de meeste partijen nog te groot. De vraag blijft wat zij in Europa gaan waarmaken van hun voornemens en vooral hoe ze dat gaan doen.”

In de meeste partijprogramma's die Milieudefensie heeft vergeleken is veel aandacht voor 'bekende' onderwerpen zoals voedselveiligheid of CO2- uitstoot. Over lastiger onderwerpen als de biobrandstoffenrichtlijn FQD, nitraatrichtlijnen of het Amerikaanse handelsverdrag TTIP staat veel minder in de programma's. Ook is er weinig aandacht voor verkeer en natuur. Pluimers: “Dat is jammer. Een programma moet natuurlijk begrijpelijk en niet te lang zijn, maar deze Europese onderwerpen zijn wel erg belangrijk want ze hebben grote gevolgen voor het beleid in Nederland.”

Belangrijke Europese milieumaatregelen
De Europese kieswijzer volgt op de succesvolle kieswijzer van Milieudefensie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarop konden kiezers in de vier grote steden kijken hoe de partijen scoorden op de aanpak van luchtvervuiling. De Europese milieukieswijzer is breder en vergelijkt de partijprogramma's op vijf  thema's: klimaat & energie, landbouw & voedsel, handelsbeleid, natuur & biodiversiteit en mobiliteit. Dat zijn de voornaamste beleidsterreinen waarop het Europees Parlement milieumaatregelen kan nemen. In De 'Green 10' staat wat de tien belangrijkste maatregelen voor een beter milieu in Europa zijn volgens Milieudefensie en andere Europese milieuorganisaties.

Per thema zijn alle partijstandpunten over concrete onderwerpen zoals bijensterfte, CO2-reductie, voedselveiligheid of zuiniger auto's naast elkaar gezet en hebben de partijen een score gekregen op basis van de uitgangspunten van Milieudefensie en veel andere milieuorganisaties. Jacomijn Pluimers: “Dit is geen kieswijzer waarbij je door het beantwoorden van vragen vanzelf bij de meest passende partij terechtkomt. We hebben alle standpunten verzameld, zodat kiezers die zelf kunnen vergelijken. Op die manier hopen we ook dat mensen echt betrokken raken en te weten komen wat er speelt in Europa als het gaat om ons milieu.”

Bron: Milieudefensie

Nieuwsarchief