Meer ondersteuning voor lokale duurzame initiatieven

28 mei 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de netwerkbedrijven Alliander, Fudura (onderdeel van Enexis) en Stedin en kennisplatform HIER opgewekt slaan de handen ineen om initiatieven voor lokale duurzame energie te ondersteunen en groter en professioneler te maken.

Er komen in Nederland steeds meer lokale initiatieven gericht op duurzame, decentrale opwek en energiebesparing. Deze initiatieven spelen een steeds grotere rol in de Nederlandse energiehuishouding. Zo is in het SER-Energieakkoord afgesproken om lokale duurzame energie verder te stimuleren. 

Meer kennis

HIER opgewekt is twee jaar geleden opgezet om lokale duurzame energie-initiatieven te ondersteunen in hun ontwikkeling. Bart de Voogd, dagelijks bestuurder van HIER opgewekt: “Lokale duurzame energie-initiatieven zijn onmisbaar voor de toekomst van ons energiesysteem. HIER opgewekt zet zich maximaal in om deze initiatieven professioneler te maken en hun aantal te vergroten. Samen met brancheorganisatie e-Decentraal en de steun van VNG, Alliander, Fudura  en Stedin worden initiatieven nu nog beter ondersteund met kennis. Bijvoorbeeld over het starten van een initiatief, financiering, juridische en fiscale aspecten en het verkrijgen van draagvlak.”

Geen blauwdrukken

In het Energieakkoord is afgesproken dat de VNG een ondersteuningsstructuur ontwikkelt voor lokale duurzame initiatieven en voor energiebesparing en –opwekking in de gebouwde omgeving. Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG: “We maken geen blauwdrukken of nieuwe dingen, maar continueren succesvolle kennisstructuren en samenwerkingen. De samenwerking met de netwerkbedrijven en HIER opgewekt is een van de stappen om gemeenten en lokale duurzame energie-initiatieven dichter bij elkaar te brengen. Koplopers en experts stellen hun kennis ter beschikking aan lokale overheden en de gemeenschap. Lokale partijen kunnen elkaar zo beter vinden. Een belangrijke ontwikkeling.” 

Regie over eigen energiehuishouden

Netbeheer Nederland heeft het Actieplan Duurzame Energievoorziening opgesteld. De netwerkbedrijven, waaronder Alliander, geven daarin een overzicht van acties die in 2030 moeten leiden tot een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Lokale duurzame energie-initiatieven spelen daarin een belangrijke rol.

Kennis nodig

Peter Molengraaf, CEO Alliander en voorzitter Netbeheer Nederland: “Burgers nemen steeds meer de regie over hun eigen energiehuishouding. Zij gaan zelf hun energie opwekken met zonnepanelen en het teveel terug leveren aan het net. Om die keuze in één keer goed te maken is best wel wat kennis nodig die voor iedereen toegankelijk en beschikbaar moet zijn. Daarom ondersteunen wij als netwerkbedrijven, samen met de VNG, HIER opgewekt.”

Nieuwsarchief