Koning opent proefinstallatie Blue Energy op Afsluitdijk

06 okt 2014

Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 26 november 2014 de Blue Energy proefinstallatie in Breezanddijk op de Afsluitdijk.

De proefinstallatie is de eerste installatie waarbij de winning van energie uit zoet en zout water in de praktijk wordt getest. Met Blue Energy wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Door het zoute en zoete water langs membranen te voeren ontstaat een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektriciteit.

Blue Energy is een duurzame technologie waarmee 24 uur per dag, CO2 vrij, energie kan worden opgewekt.  Als de pilot slaagt, dan kan Blue Energy bijdragen aan verduurzaming van de economie en hoogwaardige werkgelegenheid van (Noord-) Nederland.

Blue Energy is een gezamenlijke ontwikkeling van REDstack, FUJIFILM en watertechnologie kennisinstituut Wetsus.

Energising deltas
Blue Energy maakt onderdeel uit van het EFRO-project 'Energising deltas', waar waterbeheer en waterveiligheid gecombineerd wordt met duurzame energie als potentieel exportproduct voor andere deltagebieden. Stichting Energy Valley is partner in dit EFRO-project om de structurele samenwerking tussen belanghebbenden vorm te geven.

Bron: Koninklijkhuis.nl

Nieuwsarchief