'Kennis van Energy Valley ook inzetten in andere sectoren'

25 nov 2013

Het is verstandig om minder snel aardgas te gaan winnen uit het Groningen-veld. Dat vindt de Groninger Bodem Beweging (GBB), die minister Kamp oproept de winning van aardgas zelfs met veertig procent te verminderen. Dat is volgens de GBB de verstandigste manier om het aantal bezingen te verminderen en de veiligheid in de provincie Groningen te vergroten. Dat meldt de GBB in een persverklaring.


“Van alle onzekerheden over de dynamiek in de ondergrond, lijkt de stelling dat minder snel winnen de kans op bevingen en ook op zwaardere aardbevingen verkleint, wel het minst onzeker. Zie het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 22 januari 2013. De GBB is dan ook voor een substantiële vermindering van de gaswinning van rond de 40%, min of meer conform het advies van de SodM. De GBB zal daarom een zienswijze indienen (lees: bezwaar) op het ontwerpbesluit van minister Kamp indien hij het huidige productieniveau wenst te handhaven. Indien nodig zal de GBB beroep aantekenen bij de Raad van State. “

Bron: persverklaring Groninger Bodembeweging

Nieuwsarchief