Kennis- en expertisecentrum voor biomassavergassing gelanceerd in energieregio Noord-Holland-Noord

02 okt 2014

Op het congres Biomass Gasification Europe in Alkmaar hebben de gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, ECN, TAQA, Energy Valley en de EnergyBoard Noord-Holland op 2 oktober 2014  InVesta aan het grote publiek gepresenteerd; het Institute for Valorisation and Expertise of Thermochemics Alkmaar.

InVesta wordt hét landelijke kennis- en expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing. InVesta biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijs fysieke ruimte en kansen om met verschillende technieken te experimenteren, kennis op te doen van biomassavergassing en de technologieën in de toekomst ten gelde te maken.

Het vergassen van biomassa is een relatief nieuwe en duurzame technologie. Bij biomassavergassing worden de moleculen van vooral houtachtige biomassa (denk aan sloophout, snoeiafval en gras) dusdanig verhit (boven 600 °C) dat ze kapot trillen en in kleinere moleculen uiteenvallen.  Vergassing van biomassa heeft een hoog rendement, kan grootschalig worden toegepast en levert een hoogwaardig gas, het zogenaamde synthesegas. Dit hoogwaardige, duurzame gas kent een brede toepassing. Zo kan het heel goed gebruikt worden als basis voor de productie van grote hoeveelheden groen gas (=gas met dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan gemaakt van biomassa), transportbrandstof, maar ook als grondstof voor de chemische industrie.

Om biomassavergassingstechnologie verder te ontwikkelen naar een commercieel product is het  ontsluiten en uitbouwen van kennis van essentieel belang. InVesta speelt hierin een centrale rol. InVesta verbindt theorie en praktijk, door het samenbrengen van kennisontwikkelaars, bedrijven en onderwijs op een locatie. Zo biedt de hogeschool InHolland Alkmaar al vanaf komend jaar een opleidingsaanbod aan op het gebied van biomassavergassing. Ook ondersteunt InVesta partijen in het vinden van financiële middelen.

InVesta wordt fysiek gerealiseerd op het bekende Energy Innovation Park in Alkmaar. Eind dit jaar mag InVesta al haar eerste klant verwelkomen. Het Noord-Hollandse bedrijf Torrgas bouwt een pilotinstallatie op de InVesta locatie op het Energy Innovation Park. De bouw van deze testinstallatie past daarmee binnen de doelgroep waar het Energy Innovation Park zich op richt;  bedrijven en instituten die actief zijn op de markt van traditionele energie evenals bedrijven die nieuwe energievormen ontwikkelen.

Paul Korting, board member EnergyBoard Noord Holland en directeur ECN: “Nederland streeft naar meer duurzame energie uit schone bronnen als biomassa, wind en zon. Met het lanceren van InVesta levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage in het tot stand komen van meer kennis en technologie op het gebied van duurzame energie. Met InVesta brengen we ook de toepassing van groen gas dichterbij.”

Nieuwsarchief