Kamercommissie EZ wil energie op agenda tijdens EU-voorzitterschap in 2016

26 jun 2014

De vaste Kamercommissies voor Economische Zaken van zowel de Eerste als de Tweede Kamer willen in de eerste helft van 2016, wanneer Nederland het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt, een zogenoemde interparlementaire conferentie over energie organiseren. Dat is deze dinsdag in een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer besloten. Maar dat de conferentie er ook komt, is nog niet zeker.

Van 1 januari 2016 tot en met 1 juli 2016 is Nederland voorzitter van de EU, wat vooral voor het kabinet een boel taken met zich meebrengt. Maar ook de Staten-Generaal hebben een belangrijke rol: het Verdrag van Lissabon eist namelijk een "parlementaire dimensie" aan het voorzitterschap. Invulling van die dimensie geschiedt door het organiseren van een aantal interparlementaire conferenties -waar dus in principe parlementariërs uit 28 landen aan meedoen.

Er bestaan drie verplichte conferenties, georganiseerd door onder meer de commissies Europese Zaken, maar "vanuit recente voorzitterschappen" blijkt het usance geworden om daarnaast drie conferenties met "een selectieve agenda" te organiseren, blijkt uit een brief van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aan de leden der Staten-Generaal. De diverse vaste Kamercommissies wordt in diezelfde brief gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor die extra interparlementaire conferenties.

Deze dinsdag vergaderden de commissies voor Economische Zaken uit beide Kamers over mogelijke onderwerpen. Het enige onderwerp dat algemene instemming vergaarde was energie, waarbij met name aan bod moet komen: duurzaamheid (met inbegrip van circulaire economie), klimaat en klimaatbeleid, energie-infrastructuur, leveringszekerheid, samenwerking binnen Europa, energietransitie en tot slot zelfvoorzienendheid.

Het onderwerp energie wordt nu voorgesteld aan een stuurgroep, die uit alle voorstellen van alle Kamercommissies een keuze gaat maken. Deadline voor het doen van voorstellen is 4 juli aanstaande, onbekend is wanneer daarna de knoop wordt doorgehakt -maar dit zal na het zomerreces zijn. Er wordt door de commissie EZ nog bekeken of ook de vaste Kamercommissies voor Infrastructuur en Milieu hun steun voor het onderwerp energie willen uitspreken, om zo een sterkere positie te hebben bij de onderwerpselectie door de stuurgroep.

 

Bron: Energeia.nl

Nieuwsarchief