Investeren in lagere energierekening Groningen

12 nov 2014

Het Kabinet gaat aan de slag met een grootschalig project in Groningen om huizen die zijn getroffen door aardbevingen zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal te maken. De Tweede Kamer heeft het voorstel van D66 overgenomen. Van Veldhoven: “Door de aardbevingen in Groningen moeten sowieso al aan een groot aantal huizen herstelwerkzaamheden worden verricht. Door dit project worden niet alleen scheuren in de muur gerepareerd, maar worden de huizen ook echt beter gemaakt.”

Een beter huis
De Tweede Kamer wil dat een grootschalige pilot wordt gestart. Nieuwe ideeën  voor zeer energiezuinige dan wel Co2-neutrale bouw staan centraal. Investeren in verduurzaming van woningen is goed voor de woningwaarde. Innovatie en werkgelegenheid in Noord-Nederland worden gestimuleerd. Bovendien betekent dit op lange termijn een sterke verlaging van de lasten voor bewoners. Van Veldhoven: “De mensen met schade aan hun huis door aardbevingen krijgen een huis dat beter is dan van voor de aardbeving. Daarbij gaat de energierekening drastisch omlaag of zelfs naar nul”. Innovatieve bedrijven en het mkb uit de regio moeten worden betrokken om de werkgelegenheid te stimuleren.

 

Wat Van Veldhoven betreft is dit de opmaat naar het energieneutraal maken van alle woningen in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingen

Bron: D66

Nieuwsarchief