InVesta ontvangt € 1 miljoen subsidie van Ministerie van Economische Zaken

03 feb 2017

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie verleend voor het kennis- en bedrijvencluster Investa. Het programma wordt uitgevoerd vanaf 1 september 2017. InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park.

InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar) faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa voor de productie van groen gas.  

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. Er is dan ook veel geld in het project gestoken. Het expertisecentrum ontleent haar bestaansrecht voor een groot deel aan de beschikking van €1.000.000,- van het Ministerie van EZ. De beschikking is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Ook de Provincie Noord-Holland heeft met €960.000 een significante bijdrage gedaan.

Versnellen van technologische ontwikkelingen
Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. 

Directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van EZ “In potentie kan 10 tot 100 miljoen m3 'groen gas' in het Nederlandse gasnet kan worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton CO2-besparing gerealiseerd.” 

Mark Overwijk van ECN. “Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. Wij zijn in Nederland nu al wereldklasse op het gebied van vergassingstechnologie, maar als we kunnen aantonen dat deze technologie op grote schaal toepasbaar is, dan is het een interessant exportproduct.”

Energy Innovation Park
Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta vanwege de infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer. Projectpartners TAQA, Energy Valley, Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander kunnen bogen op kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa en op kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol. 
 

Nieuwsarchief