Ineke Donkervoort, Drenthe College wil in de Keuzegids op 1 staan

22 okt 2015

Wat doet uw organisatie?

‘Drenthe College verzorg t mbo-onderwijs op de niveaus 2 t/m 4, voltijd en voor werkenden. Wij hebben en VAVO, waarop leerlingen die gezakt zijn voor havo of vwo in staat worden gesteld de ontbrekende vakken alsnog te halen. Wij verzorgen Entree-onderwijs voor leerlingen zonder diploma. Na dit onderwijs kunnen ze of doorstromen naar mbo of aan het werk. Tenslotte  verzorgen wij voor veel gemeenten, bedrijven en instellingen contact onderwijs op mbo-niveau of cursussen. Voorbeelden taal- en rekenen, sociale vaardigheden, maar ook branche certificaten als VCA, en HACCP.’

Wat is uw relatie met energie?

‘Drenthe College verzorgt uiteraard diverse opleidingen die relevant zijn voor de energiebranche. Wij zijn aangesloten bij het Energy College en nemen daarin de hotspot Aardwarmte/Geothermie voor onze rekening.’

Waar wilt u over vijf jaar staan?

‘Dan willen we een ROC (Regionaal Opleidings Centrum, red.) zijn waarover alle belanghebbenden in de regio enthousiast zijn, dat goed onderwijs levert waar studenten, bedrijven en instellingen tevreden over zijn, en onderwijs bieden dat is afgestemd op de behoeften van de regio.’

Wat is uw stoutste droom op zakelijk gebied?

‘In de Keuzegids Mbo-Studies op plek nummer 1 staan.’

Waarom bent u lid van het Energy Valley Platform?

‘Om voeling te houden met ontwikkelingen in de branche, maar ook uit loyaliteit.’

Bent u ook lid van andere netwerken?

‘Ja, VNO-NCW/MKB Noord en diverse commerciële clubs.’

Wat hebt u andere Platformleden te bieden?

‘Inzicht in ontwikkelingen in mbo-onderwijs dat de werknemers van de toekomst levert, diverse cursussen, en voor grote bedrijven of bedrijven die zich aaneensluiten maatwerk.’

Hoe wilt u uw bedrijf de komende vijf jaar verder verduurzamen/vergroenen?

‘Behalve dat wij bij nieuwbouw of verbouw rekening houden met energiebesparing, hebben wij nog geen beleid. Dat gaat komende jaar gebeuren.’

Wat heeft het lidmaatschap aan het Platform u opgeleverd?

‘Vooral informatie over relevante ontwikkelingen in de branche.’

Waarin kan het Platform zich volgens u nog verder in ontwikkelen?

‘Groter gebruik van sociale media.’

Nieuwsarchief