Hoofdkantoor Alliander wordt moderner en zuiniger

02 jun 2015

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start eind 2015 en zal begin 2017 gereed zijn. Het huidige hoofdkantoor stamt uit 1992 en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Na oplevering is het gebouw ingrijpend gemoderniseerd en is het energiegebruik fors verlaagd. Het aangezicht van buiten blijft grotendeels hetzelfde.

De verbondenheid van Bellevue met Alliander gaat al bijna 100 jaar terug. In 1926 bouwde rechtsvoorganger de Provinciale Geldersche Energiemaatschappij (PGEM) een kantoor op de plaats waar eerder hotel Bellevue stond. PGEM was sinds 1918 in een villa tegenover Bellevue gevestigd. Twee keer, in 1938 en 1989, werd het kantoor gesloopt voor nieuwbouw. Nu wordt het 23 jaar oude pand niet gesloopt, maar ingrijpend gemoderniseerd en duurzaam gemaakt.

Het huidige Bellevue is gebouwd in een tijd dat medewerkers bijna allemaal dagelijks naar kantoor kwamen om te werken. In een tijd dat het vanzelfsprekend was dat medewerkers met een of twee collega’s op een kamer werkten. Nu is dat anders. Na de renovatie zijn de lange gangen met kamers verdwenen en is het pand getransformeerd naar een open werkruimte met flexibele werkplekken en veel ontmoetingsruimtes om  te kunnen samenwerken. Bellevue biedt  zowel voor als na de renovatie plaats aan ongeveer 900 medewerkers.

Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte, waardoor de afname van het net meer dan 80 procent omlaag gaat. Dat is mogelijk door het gebruik van zonnepanelen, het pand te verwarmen en koelen door middel van warmte en koudeopslag in de bodem. Ook worden bij de verbouwing duurzame materialen gebruikt en worden slimme meet- en regelsystemen toegepast voor bijvoorbeeld verlichting en luchtbehandeling. Daarnaast wordt minimaal 95 procent van het bouwafval gescheiden ingezameld en waar mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik op locatie of elders.

De medewerkers van Alliander die in Bellevue werken, verhuizen tijdelijk naar het kantoor ‘Rijnpoort’ in Arnhem-Zuid. Voor de omgeving zal er tijdens de verbouwing helaas hinder zijn van de werkzaamheden zelf en van bouwverkeer. Alliander houdt de bewoners en bedrijven in de omgeving regelmatig op de hoogte van de voortgang en de werkzaamheden.

Bron: Alliander

Nieuwsarchief