Het Energy College gaat de boer op

27 nov 2015

Het Energy College wil zich aan kinderen en hun ouders bekendmaken. Een promotiefilm moet hen ervan overtuigen dat werken in de energiesector aantrekkelijk en kansrijk is.

Na ruim drie jaar voorbereiding is het samenwerkingsverband van regionale en agrarische opleidingscentra (roc’s en aoc’s) in Noord-Nederland klaar om de specialisaties op energiegebied op de techniekopleidingen onder de aandacht te brengen. Coördinator Cesar Trijselaar en communicatieadviseur Evelien Hofman van Energy College tonen de promotiefilm voor deze noviteit in het noordelijke mbo.

Het filmpje wil laten zien dat werken in de energiesector ‘cool, hip en gaaf’ is, maar ook dat een toegesneden opleiding de kans op een baan erg groot maakt. De aansporing ‘Word expert in energie!’ moet ook ouders bereiken. Hofman: ,,Die willen graag dat hun kinderen kiezen voor een leuk en kansrijk beroep. En die zien dat een baan in de energiesector heel gaaf is.’’

Energy College is het antwoord op de vrees van het bedrijfsleven dat de groeiende energiesector in Noord Nederland niet aan voldoende vakkundig personeel kan komen. De noordelijke mbo-opleidingen bieden alle studenten die een technische opleiding volgen in het eerste studiejaar een reeks lessen aan, waarin zij in het vakgebied worden ingewijd. Deze basismodule biedt in ruime mate aandacht aan de duurzame energiebronnen.

In het derde en vierde jaar van de studie kunnen de scholieren zich verdiepen in een specialisme op energiegebied. Hofman: ,,De scholieren volgen de reguliere opleiding, bijvoorbeeld installatietechniek. Doe je daarbij een specialisatie, dan levert dat een ‘plus’ op je diploma op. De lessen worden ingebed in het rooster. Je hoeft er niet meer lesuren voor te maken.’’

Het EC valt onder de Energy Academy Europe. Het bedrijfsleven en werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleidingen, zodat die goed aansluiten op wat de praktijk aan vaardigheden vraagt. Trijselaar: ,,We zijn dit jaar begonnen met de basismodule. Dat is, zeg maar, een testjaar geweest om te bekijken wat misschien beter en anders moet.’’ Ook met de specialisaties wordt proefgedraaid. Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 moeten de roc’s en aoc’s klaar zijn voor de opleiding van de energiespecialisten.

Ze hebben daarbij elk een eigen specialisatie. Zo is het Drenthe College in Emmen ‘hotspot’ voor aardwarmte, Noorderpoort in Delfzijl voor windenergie, het Alfa-college in Groningen voor decentrale energie-opwekking, ROC Friese Poort in Leeuwarden voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving en Friesland College/Nordwin College in Leeuwarden voor life sciences. Trijselaar: ,,Het kan dus zijn dat je voor een specialisatie een aantal lessen moet volgen op een andere dan je eigen school.’’

Bron: DvhN

Nieuwsarchief