Han Fennema benoemd tot CEO Gasunie

19 nov 2013

Gasunie maakt bekend dat de minister van Financiën de heer J.J. (Han) Fennema per 1 januari 2014 benoemt tot lid van de Raad van Bestuur van N.V. Nederlandse Gasunie. Per 1 maart 2014 wordt hij CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Han Fennema (1964) heeft uiteenlopende managementfuncties in de energiesector bekleed, onder andere bij ExxonMobil en Eneco (lid Raad van Bestuur). Sinds september 2010 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het netwerkbedrijf Enexis. Sinds 2011 is hij, naast zijn functie bij Enexis, voorzitter van de branchevereniging Netbeheer Nederland.

De Raad van Bestuur van Gasunie zal per 1 januari 2014 bestaan uit Geert Graaf (waarnemend CEO), Han Fennema en René Oudejans (CFO). Geert Graaf heeft eerder al intern aangegeven Gasunie op enig moment te willen verlaten om zich - na binnen het bedrijf uiteenlopende functies vervuld te hebben - te gaan richten op een andere invulling van zijn loopbaan. De Raad van Commissarissen heeft Geert bereid gevonden de nieuwe CEO nog gedurende twee maanden in te werken.

Rinse de Jong, voorzitter Raad van Commissarissen Gasunie: 'Het zoeken naar een geschikte CEO was een proces dat we zorgvuldig en weloverwogen hebben doorlopen. We zijn blij dat we in Han Fennema een ervaren bestuurder hebben gevonden die zijn sporen heeft verdiend in de energiewereld en die de leidende positie van Gasunie als Europees infrastructuurbedrijf verder kan versterken. We respecteren het besluit van Geert Graaf om het bedrijf volgend jaar te verlaten en zijn hem dankbaar voor de uitstekende wijze waarop hij invulling geeft aan de functie van waarnemend CEO.'

 

Nieuwsarchief