Groen werkt! van start

15 jan 2015

Werkgelegenheid is een topprioriteit van provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Watertechnologie, agrifood en duurzame energie zijn kansrijke sectoren die groene banen kunnen opleveren. Daarom slaan Leeuwarden en Fryslân de handen ineen. Het programma Groen werkt! moet minimaal 300 banen realiseren.

In Leeuwarden en Fryslân ligt een stevige basis op het gebied van watertechnologie. Niet voor niets is de ambitie om door te groeien naar één van de drie wereldwijde centra voor watertechnologie. “WaterCampus Leeuwarden is op dit moment een campus van nationaal belang. Het is een broedplaats van innovatie. Bijna 30 bedrijven zijn nu al verbonden aan de WaterCampus. We willen dat er eind 2017 minimaal 20 nieuwe bedrijven zijn verbonden aan de WaterCampus. Leeuwarden en Fryslân zijn straks de ontmoetingsplaats voor watertechnologie in Europa”, aldus gedeputeerde Hans Konst.

De gemeente en provincie willen op termijn niet meer afhankelijk zijn van de huidige brandstoffen zoals olie en aardgas. Dat vraagt om investeringen in energie besparen en energie opwekken. “Investeren in duurzame woningen is noodzakelijk. We willen dat de woonlasten niet verder stijgen. Zeker voor mensen met een smalle beurs. Investeren in de renovatie van woningen is ook goed voor de lokale werkgelegenheid. We verwachten dat we samen met de markt minimaal 40 banen kunnen realiseren” legt wethouder Isabelle Diks uit.

De aanpak Groen werkt! richt zich op banen voor jong en oud. Het gaat om banen in alle lagen van de beroepsbevolking. Het gaat om behoud van werkgelegenheid, nieuwe banen en leerwerkplekken. Tegelijkertijd draagt Groen werkt! ook bij aan onze ambities op het gebied van watertechnologie, agrifood en duurzame energie. Juist de inzet van burgers, bedrijven en kennisinstellingen kunnen een flinke bijdrage leveren aan de ambities. Hun creativiteit, ondernemerszin en innovatiekracht is hard nodig. Gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân creëren de optimale randvoorwaarden. Er is specifiek aandacht voor kleinschalige en lokale initiatieven.

Nieuwsarchief