Groen licht voor zonnepanelen op woningen Ymere in Haarlemmermeer

22 aug 2014

De aanbesteding voor het plaatsen van 3000 zonnepanelensystemen op huurwoningen in Haarlemmermeer is gegund. Dat hebben de directeur van Tegenstroom, Andrea van de Graaf, wethouder John Nederstigt (Haarlemmermeer), gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord Holland) en Paul Tuijp (woningcorporatie Ymere) officieel bekend gemaakt.

Vier partijen zullen in 2014 en 2015 zonnepanelen installeren op 3000 huurwoningen van Ymere. Installatiebedrijf Tenten Solar gaat als eerste aan de slag: al in september starten zij in Rijsenhout. De bekendmaking vond plaats op de weekmarkt in Rijsenhout, waar bewoners van het dorp informatie konden krijgen over het project.

Het project, een initiatief van Tegenstroom, is het resultaat van een unieke samenwerking tussen overheid, marktpartijen en bewoners: Haarlemmermeer heeft Tegenstroom opgericht, het Servicepunt Duurzame Energie heeft, in opdracht van de provincie Noord Holland en de Europese Unie, de aanbesteding begeleid, Ymere stelt haar daken ter beschikking, installateurs hebben komende jaren werk en de bewoners genieten van het voordeel: een lagere stroomrekening.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Ik vind dit een prachtig initiatief en ben er trots op dat wij hier als provincie middels het Servicepunt Duurzame Energie een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Het is een win-winsituatie. Ik hoop dat de ervaringen die in Haarlemmermeer worden opgedaan een inspiratiebron worden voor andere corporaties en gemeenten.”

Hoe werkt het?

Op het dak van een huurwoning plaatst Tegenstroom acht zonnepanelen. De huurder betaalt aan Tegenstroom een vast bedrag per maand. Dat bedrag is lager is dan de kosten voor dezelfde hoeveelheid stroom bij het energiebedrijf waar de bewoner klant van is. Het verschil, ongeveer 45 euro per jaar, is voor de huurder. Aan het proefproject in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch, gestart eind 2013, doet meer dan de helft van de huurders mee. Er liggen daar inmiddels 536 panelen op de daken van 67 woningen.

Ymere heeft in Haarlemmermeer ruim 6.000 eengezinswoningen geschikt voor zonnepanelen. Huurders van deze huizen krijgen in 2014 of 2015 een aanbieding. Tegenstroom verwacht dat minimaal de helft van de bewoners mee zal doen. Om de installatie behapbaar te maken, is de aanbesteding opgedeeld in 7 regionaal verdeelde percelen. Per bedrijf kon maximaal twee percelen worden gegund.

Nieuwsarchief