Groningen onderzoekt mogelijkheden zonnepanelen station en energiebesparing schouwburg

31 mrt 2015


Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Gemeente Groningen gaan ProRail vragen om te onderzoeken of de perronkappen op het hoofdstation zonnepanelen kunnen krijgen. Ook stellen zij aan de gemeenteraad voor om een aantal energiebesparende maatregelen door te voeren bij de Stadsschouwburg. Deze plannen passen in het streven van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn.

De gemeenteraad vroeg eerder met algemene stemmen om een onderzoek naar zonnepanelen op de perronkappen. Hoewel de gemeente hier geen eigenaar van is, verzoekt ze ProRail om dit onderzoek te houden. Aandachtspunt is wel dat de bestaande perronkappen een monumentaal karakter hebben. Zonnepanelen mogen hier volgens B&W geen onacceptabele afbreuk aan doen. Het college hoopt de raad eind 2015 te informeren of het mogelijk is zonnepanelen op de perronkappen te plaatsen.

Stadsschouwburg
De gemeente is al bezig met het energieneutraal maken van de eigen gebouwen. Eén van de ongeveer 250 gemeentelijke panden is de Stadsschouwburg die de komende periode wordt opgeknapt. B&W vinden dit een uitgelezen mogelijkheid voor energiebesparende maatregelen. Het gaat om dakisolatie, isolerende ramen en de aanleg en een besparend luchtbehandelingsysteem. Juist in een groot gebouw als de Stadsschouwburg waar veel warmte verloren gaat, is dit een ideaal systeem.

Bron: Gemeente Groningen

Nieuwsarchief