Fries Energiefonds van start

11 sep 2014

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is dinsdag 2 september, op Duurzame Dinsdag, officieel van start gegaan. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en de provincie Fryslân hebben het contract voor het management en het beheer getekend. Het FSFE is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Fryslân. SVn werkt samen met Nationaal Groenfonds en e3 om duurzame projecten te financieren.

Het FSFE is in het leven geroepen als partner voor Friese duurzaamheidsprojecten en kan zowel investeren, (co)financieren als adviseren bij financiering van projecten. Het gaat hierbij om zakelijke projecten die aantoonbaar tot reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden, en daarnaast ook een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in Fryslân.

De provincie Fryslân heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het FSFE. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in duurzame energieproductie of energiebesparing. Voorbeelden zijn aardwarmte, zonne-energie, biomassa maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving.

Gedeputeerde Hans Konst van Fryslân is ingenomen met de bereikte mijlpaal: “Wij willen van Fryslân dé duurzame provincie van Nederland maken. Daarvoor hebben we goede, kansrijke projecten nodig. Met het FSFE hebben we een geweldige club aan boord die helpt projecten op te sporen en te realiseren. Dit is een flinke stap vooruit om onze ambities te realiseren.”

Jan Willem van Beek van SVn:‘Fryslân vervult in Nederland reeds een voortrekkersrol op het gebied van stimuleren van de energietransitie. Wij denken dat wij met onze specifieke kennis en ervaring, in samenwerking met Nationaal Groenfonds en e3, een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van drempels voor initiatiefnemers en hun te helpen bij het realiseren van projecten die de doelstellingen voor Fryslân dichterbij brengen”. E3 beheert momenteel al het duurzaamheidsfonds van Amsterdam en deze ervaring zal worden ingezet om van het FSFE een succes te maken.

Het team bestaat onder andere uit zes investment managers die zullen opereren vanuit Leeuwarden en geleid door een ervaren directieteam.

Op 28 oktober zal een grootschalige lancering worden georganiseerd waarbij het fonds zich aan het grotere publiek presenteert.

Nieuwsarchief