ENSEA: De Toekomst van Energie in Noordwest Europa

26 jun 2015

Op donderdag 18 juni stond de European North Sea Energy Alliance (ENSEA) op het hoofdprogramma van de jaarlijkse Sustainable Energy Week te Brussel. In het Comité van de Regio’s gebouw werd er gesproken over Energie Systeem Integratie rond de Noordzee als hoofdthema voor de energie transitie in de komende decennia. Voor een volle zaal gaven vertegenwoordigers van publieke-, private en kennis-sectoren hun mening over kansen en bottlenecks van de huidige energietransitie.

André Faaij, wetenschappelijk directeur Energy Academy Europe, modereerde de sessie en gaf een korte introductie waarbij hij het belang schetste van een geïntegreerde aanpak voor het veranderende energielandschap waarbij samenwerking tussen verschillende sectoren moet worden gezocht om grootschalige investeringen mogelijk te maken op gebied van bijvoorbeeld energieopslag, balancering, demand-side management en carbon capture storage & usage.

Focus en belangen

Ernst Reichstein, Chief Technical Supervisor bij Vattenfall, vertelde dat de focus en belangen van de private sector enorm aan het veranderen zijn terwijl men de afgelopen 120 jaar steeds dezelfde kennis heeft kunnen toepassen. Reichstein ziet in de toekomst een groeiende rol voor nieuwe spelers die een bijdrage kunnen leveren aan de drie belangrijkste uitdagingen; i. de stabiliteit van het energiesysteem, ii. opslag van energie iii. en de economische uitdagingen voor huidige energie centrales.

Noordzee regio

Koos Lok verklaarde vervolgens dat de uitdagingen in de Noordzee regio alleen efficiënt kunnen worden gerealiseerd als men slimme samenwerking zoekt tussen de verschillende Noordzee regio’s; waarbij men kennisinstellingen, de publieke sector en bedrijven bij elkaar brengt om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de integratie van verschillende energie technologieën, maar ook een echte bijdrage leveren aan de economische groei van de regio’s.

Complexe samenwerking

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Brendan Devlin, onderschreef deze stelling en stelde dat er institutionele barrières zijn die er voor zorgen dat belangrijke projecten niet worden ontwikkeld door de huidige publieke- en private belanghebbenden. “Samenwerking tussen lidstaten is erg complex door politieke en juridische factoren. Een initiatief als ENSEA, gebaseerd op samenwerking tussen regio’s met publieke-, private- en kennis partners zal helpen om nieuwe business cases te valideren en projecten te realiseren die echte waarde toevoegen”.

ENSEA conferentie

Op 1&2 September zal de afsluitende ENSEA conferentie plaatsvinden in Edinburgh (UK). In de tussentijd zullen de partners werken aan een actieplan voor de realisatie van Energie Systeem Integratie op de Noordzee en worden stappen gezet om de samenwerking uit te breiden en te formaliseren.

Nieuwsarchief