Energy Academy Europe en Gasunie bundelen krachten

22 apr 2014

Energie-onderzoek en energie-innovatie

Energy Academy Europe en Gasunie hebben een overeenkomst gesloten voor een strategische samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie op energiegebied. De formele ondertekening daartoe door Bert Wiersema, directeur Energy Academy Europe, en Hans Coenen, directeur Strategie van Gasunie, heeft donderdag 17 april plaatsgevonden bij Gasunie.

Het bedrijf brengt hiermee ook haar huidige onderzoeksactiviteiten bij EnTranCe (Energy Transition Centre), die het samen met andere partners onder leiding van de Hanzehogeschool te Groningen heeft gestart, formeel binnen de samenwerking met Energy Academy Europe. EnTranCe fungeert als een proeftuin die faciliteiten biedt voor het verder ontwikkelen van innovaties op het gebied van (duurzame) energieproductie, -distributie en -transport.

De deelname van Gasunie is een stimulans voor de bijdrage die gas kan leveren in een duurzame energievoorziening. Zij versterkt bovendien de rol die Energy Academy Europe kan spelen in onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame gas- en energie-infrastructuur. Daarnaast zal met de toetreding van Gasunie de internationale oriëntatie van Energy Academy Europe verder worden ontwikkeld.

Met de toetreding van Gasunie heeft Energy Academy Europe de mogelijkheid gekregen om onderzoek en innovatie te initiëren en te ontwikkelen met industriële kennispartners verdeeld over de gehele gas- en energiewaardeketen van upstream (productie en exploratie) tot downstream (distributie en verbruik).

Nieuwsarchief