Energy Academy Europe ontvangt bijdrage van € 14,5 miljoen

16 apr 2014

Forse REP-bijdrage voor stimulans Noordelijk energie-cluster

In de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is op 15 april besloten een bedrag van € 14,5 miljoen vanuit de REP-gelden te investeren in ambitieuze ontwikkelingen van de Energy Academy Europe (EAE) in Groningen.

Voorzitter van de Bestuurscommissie, gedeputeerde Yvonne van Mastrigt: “De EAE stelt jonge mensen in staat om een goede opleiding te volgen in een werkveld waar veel kansen liggen. In de energiesector gaan nieuwe banen en nieuwe werkgelegenheid hand in hand met goed opgeleide afgestudeerden.”

Aansluiting nationale topsectorenbeleid
Energie is in Noord-Nederland een belangrijk onderwerp als het gaat om de economische ontwikkeling en kennisgerelateerde activiteiten. In de Energy Academy Europe komen energieonderwijs, -onderzoek en innovatie samen. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker maken, energie is een van deze topsectoren. Het verder versterken van dit energiecluster draagt bij aan de versterking van Noord-Nederland als economisch cluster van (inter-)nationaal belang.

Centre of excellence
De Energy Academy Europe is in 2012 opgericht met als doel uit te groeien tot een internationaal centre of excellence voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van energie. De belangrijkste toegevoegde waarde voor (Noord-)Nederland zit in de wijze waarop deze in elkaar grijpen. Met als uiteindelijk doel het verzilveren van deze kennis en techniek, via gekwalificeerde werknemers, start-ups of innovatieve groei en doorontwikkeling van bedrijven, onder andere binnen het MKB. De investering in de Energy Academy Europe moet leiden tot onder andere een vertienvoudiging van het aantal energie-studenten in Groningen.

Fysieke uitbreiding Zernike-campus
Fysiek komt deze investering tot uitdrukking in een nieuw gemeenschappelijk gebouw op de Zernike-campus als broedplaats voor kennis- en energieontwikkelingen. Het gebouw wordt een zogeheten ‘zero-emissie gebouw’, gebouwd volgens de nieuwste inzichten van duurzaamheid en daarmee een voorbeeld van ambities op dit gebied. Daarnaast komt het Energy Transition Centre (EnTranCe). Een proeftuin waar studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven hun krachten bundelen op het gebied van gas-, warmte- en elektriciteitsonderzoek.

Bron: SNN/EAE

Nieuwsarchief