Emmen krijgt extra tijd voor windenergie

13 mrt 2015

De gemeente Emmen krijgt van de provincie Drenthe meer tijd om het proces van windenergie uit te voeren. Wethouder René van der Weide is blij met de toezegging van de provincie: “De gemeente Emmen streeft ernaar om hinder en overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, hebben we meer tijd nodig”.

In plaats van 1 juli, moet de gemeenteraad van Emmen voor 1 november 2015 een besluit nemen over de ‘Structuurvisie windenergie’. Op dat moment is bekend in welke gebieden in Emmen windenergie mogelijk is en onder welke voorwaarden. Ongeveer 250 inwoners denken hier nu over mee.

Het gebiedsproces onder leiding van Platform Windkracht 3 is zeer intensief en vraagt veel van alle betrokkenen. Er leven bij bewoners en andere betrokkenen veel vragen. En het beantwoorden van die vragen vraagt tijd, aandacht en grote zorgvuldigheid. Vanwege deze zorgvuldigheid en door het toevoegen van een mogelijk negende zoekgebied, geeft de Provincie Drenthe, op verzoek van de gemeente en Platform Windkracht 3, extra tijd voor de besluitvorming over de Stuctuurvisie windernergie.

Naast extra tijd, heeft de provincie ook toegezegd dat de taakstelling van 95,5 MW windenergie voor de gemeente Emmen ook in de toekomst niet wordt verhoogd. Daarnaast heeft de gemeente Emmen gevraagd om de 95,5 MW door zonne-energie te mogen realiseren. Gelet op het landelijk Energieakkoord uit 2013 en de uitvoeringsafspraken tussen het Rijk en de provincies (IPO) is dit niet mogelijk. Mochten de doelstellingen in het landelijk Energieakoord en de afspraken over de taakstellingen in de toekomst wijzigen, dan gaan de
gemeente en de provincie ervan uit dit dan ook geldt voor de gemeente Emmen.

Gedeputeerde Rein Munniksma spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Emmen het proces oppakt: "In een volwassen dialoog met de inwoners, wordt gestreefd de hinder en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De aanpak sluit aan bij de Gebiedsvisie Windenergie."

Bron: Gemeente Emmen

Nieuwsarchief