Eerste Nederlandse vulpunt voor Bio-LNG in Pesse

11 dec 2015

Het college van gedeputeerde staten is voornemens een Drentse Green Deal te sluiten met Rolande LNG BV en Green Planet Pesse BV. Het college stelt dan € 250.000,- beschikbaar voor het realiseren van een vulpunt Bio-LNG (vloeibaar groen gas) bij het duurzame tankstation Green Planet in Pesse. De aanleg van dit vulpunt zorgt voor een CO2-reductie van 80% ten opzichte van de huidige diesel en draagt bij aan een betere infrastructuur van Bio-LNG-vulstations in Nederland.

Rolande LNG BV produceert sinds 2014 (Bio)-LNG, afkomstig uit de afvalstort van Attero in Wijster. Bio-LNG is een vloeibaar methaan dat als brandstof zeer geschikt is voor de vrachtverkeer. Op dit moment rijden er nog onvoldoende Drentse transporteurs op Bio-LNG. Om dit te stimuleren moet er een infrastructuur worden gerealiseerd met vulpunten door heel Nederland. De Green Deal draagt enerzijds bij om de infrastructuur te versterken en anderzijds voor het reduceren van het risico voor Rolande LNG BV tijdens de aanloopperiode.

“De realisatie van dit vulpunt bij tankstation Green Planet in Pesse draagt bij aan de provinciale doelstellingen op het gebied van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Daarnaast zorgt deze brandstof voor een lagere uitstoot van CO2, fijnstof en geluidsemissies. De korte afstand tussen producent Rolande BV in Wijster en tankstation Green Planet in Pesse versterkt de local for local gedachte en is binnen de mobiliteitssector uniek te noemen’, aldus energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Het LNG-vulpunt in Pesse past binnen de doelstellingen van Rolande LNG BV. Sinds 2012 zijn wij gestart met het opzetten van een LNG-netwerk in Nederland, mede door hulp van de Europese Commissie. Op dit moment is LNG het enige rendabele én duurzame alternatief voor diesel in de transportsector. Met dit nieuwe LNG-vulpunt in Drenthe komen we ook hier dichter bij een schonere en stillere toekomst’ aldus Jolon van der Schuit, CEO Rolande LNG BV. Het vulstation wordt in de eerste helft van 2016 gerealiseerd.

Patrick Cnubben, Cluster manager Bio-energy & Gas bij Energy Valley: “Energy Valley is zeer verheugd met de ondersteuning van de provincie Drenthe voor de realisatie van het eerste BioLNG vulpunt in Nederland. Dit getuigt van visie! De ontwikkeling van het BioLNG vulpunt bij het duurzame tankstation Green Planet in Pesse is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Rolande LNG en Green Planet - twee MKB ondernemingen. Zeer bijzonder is dat BioLNG wordt geproduceerd door de verbinding met de Groen Gas Hub van Attero in Wijster. Dit project combineert duurzaamheid, mobiliteit, innovatie en nieuw ondernemerschap en is een echt schoolvoorbeeld van cross over denken en doen.” 

Nieuwsarchief