Duurzame ondergrondse buizenzone in Eemsdelta

27 nov 2013

In de Eemsdelta komt een ondergronds buizen- en leidingensysteem. Door deze ondergrondse buizen kunnen bedrijven in de Eemsmond gassen, vloeistoffen en energie uitwisselen.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan onder meer een duurzaam hergebruik van reststoffen tussen de beide industriecomplexen en aan de ontwikkeling van de haven- en industriesector in de provincie Groningen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft hiervoor toestemming gegeven. Met betrekking tot het tracé is gekozen voor het N33-tracé. De buizenzone komt tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven te Delfzijl.

Nieuwsarchief