Den Helder wil op grote schaal zonne-energie opwekken

10 mrt 2015

Den Helder wil op grote schaal de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Het heeft daarvoor nu drie mogelijke locaties aangewezen en randvoorwaarden beschreven waaraan de parken moeten voldoen. Investeerders hebben al interesse getoond. De stad met de meeste zonuren van Nederland  wil met het besluit ook het positieve signaal afgeven aan de provincie dat ze graag verder duurzaam wil ontwikkelen én dat er nagedacht is over locatie en kwaliteit van toekomstige zonneparken.

Door belastingkortingen, prijsdalingen en subsidies is het sinds een aantal maanden voor investeerders aantrekkelijk geworden om zonne-energie op te werken op grote velden, ook wel zonneparken genaamd. Ook Den Helder merkt deze toenemende interesse.

Veel voordelen
Den Helder wil in 2020 tenminste 20% van de energiebehoefte van de stad vervullen door de opwekking van duurzame energie. Zonneparken dragen daar aan bij en hebben meer voordelen: Zonneparken leveren lokaal opgewekte en duurzame energie, ze leveren een positieve bijdrage aan de profilering van Den Helder als duurzame stad met de meeste zonuren, ze kunnen invulling geven aan kavels waar (tijdelijk) weinig mogelijk is en brengen extra werkgelegenheid met zich mee.

Zonneparken passend in de omgeving
Toekomstige parken moeten wel passen in de omgeving. Daarom heeft de gemeente Den Helder de Nota Zonneparken opgesteld. Hiermee is het één van de eerste gemeentes in Nederland die beleid heeft opgesteld om deze ontwikkelingen op een goede manier mogelijk te maken. In de nota worden drie locaties aangewezen die kansrijk zijn voor de realisatie van een zonnepark: twee tijdelijke en en één permanente.

Omvang mogelijke locaties
Totaal gaat het om een mogelijke omvang van ongeveer 35 hectare, goed voor de opwekking van energie voor vele duizenden huishoudens.

Bron: Gemeente Den Helder

Nieuwsarchief