De Nieuwe Afsluitdijk kleurt plaatje rond zon en water verder in

20 nov 2014

Bij de Afsluitdijk wordt in de komende jaren ingezet op energieopwekking uit water en zon. Daartoe heeft Rijkswaterstaat definitief besloten in het plan De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) dat dinsdag bekend is gemaakt met een bijbehorende investeringsagenda van EUR 839 mln. Ontwikkeling van blue energy, stromingsenergie en zonne-energie zijn geconcretiseerd om de dijk in 2021 energieneutraal te krijgen.

De Afsluitdijk staat al lange tijd in de aandacht omdat er bij de vernieuwingsslag mogelijkheden kunnen ontstaan voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Besloten was in een eerdere uitvoeringsagenda van DNA al dat er experimenten gaan plaatsvinden met blue energy (via membraamtechnologie tussen zout en zout water), stromingsenergie via onderwaterturbines en ook met behulp van zonnepanelen.

Een bestaande kleine installatie (100 kW) van Tocardo met getijdenturbines onder water, wordt uitgebreid tot "maximaal 5 MW". Eerder werd 2,5 MW als doel genoemd. Om tot de 5 MW te komen zouden dertig onderwaterturbines nodig zijn, die aangedreven worden door water dat via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt. Tocardo en Energy Valley zijn bij dit project, dat een totaalinvestering van EUR 14,5 mln vergt, betrokken.

Blue energy is een techniek die energieproductie via membranen mogelijk maakt door het verschil in zoutconcentratie in zout en zoet water. "In Breezanddijk draait momenteel een testopstelling waarmee we kennis opdoen over deze nieuwe manier van energieopwekking", aldus DNA over een bestaande pilot van Redstack en Wetsus die op 26 november officieel wordt geopend door koning Willem-Alexander. De inzet die daarop volgt is de ontwikkeling van een installatie met een vermogen van zo'n 1 MW. Dit is twintig keer zoveel als de huidige pilot.

Ook wordt zoals eerder al gepland werk gemaakt van zonne-energie. Dit zou gunstig zijn, bijvoorbeeld "omdat de lichtintensiteit in het Noorden hoger is dan elders in Nederland". Zo concreet als de lijnen die zijn uitgezet voor blue energy en stromingsenergie wordt het voor zon nog niet. "Eén van de mogelijkheden is een lang lint van zonnepanelen langs de snelweg van Den Oever naar Kornwerderzand. Hiermee kan een centrale ontstaan die op grote schaal energie produceert. Uitgaande van twee rijen zonnepanelen over de hele lengte kan het geproduceerde vermogen ongeveer 6,5 MW worden." Eerder werd het doel algemener geformuleerd op 5 MW tot 10 MW.

Ook wordt de Solaroad in de gaten gehouden. Met dit fietspad waarin zonnecollectoren zijn opgenomen, loopt momenteel een pilot en "als de resultaten positief zijn, bekijken we of we dit ook gaan toepassen in het fietspad op de Afsluitdijk", aldus DNA.  Innovatief kunstenaar Daan Roosegaarde broedt ondertussen voor de Afsluitdijk ook op een mogelijk lichtkunstwerk: wegdekarcering die overdag opladen en in het donker uitstralen. Een smart highway, noemt Roosegaarde dat.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief