Cursus Corrosie en bescherming in de Offshore Windenergie

03 sep 2014

Wegens groot succes in de herhaling

In vier avonden worden u de beginselen bijgebracht op het gebied van corrosie en bescherming van materialen die in de windindustrie worden gebruikt. Na het volgen van de cursus bent u in staat om optredende corrosievormen te herkennen en deze theoretisch te verklaren.

 

Planning:

Woensdag 17-9-2014, 24-9-2014, 1-10-2014, 8-10-2014

18.30 – 21.30 uur,

locatie MCN Den Helder, Bevesierweg.

Introductiecursus Offshore Windenergie

De tweedaagse introcursus Windenergie wordt verzorgd door de heer Gerard Schepers, lector Windenergie aan de NHL Hogeschool. In twee dagen wordt u ingeleid in de wereld van offshore windenergie. Op praktische wijze maakt u kennis met diverse aspecten rondom windenergie. Hierbij vindt een goede aansluiting plaats met de huidige ontwikkelingen binnen dit werkgebied.

Planning:

11 en 12  november 2014 (voor september en oktober worden nog data gezocht).

Aan beide cursussen zijn geen kosten verbonden.

Graag verzoeken wij u uw belangstelling c.q. deelname voor een van bovenstaande cursussen kenbaar te maken via assistant@maritimecampus.nl.

Nieuwsarchief