Conferentie WattenStart over groene brandstoffen in maritieme sector

30 okt 2013

De maritieme sector in onze regio is en blijft een branche met toekomst: met een groot groei – werkgelegenheidspotentieel en met een enorme innovatiekracht, met name op het terrein van Green Shipping. Tegen de achtergrond van de verscherping van de milieueisen in de scheepvaart, maar ook in andere segmenten van de transport- en energiesector, ontstaat er steeds meer belangstelling voor nieuwe, milieuvriendelijke brandstoffen. Dit geldt ook voor het gebied van het wereldnatuurerfgoed Waddenzee dat bijzonder gevoelig is voor milieubelasting door scheepsemissies en olievervuiling.

Tijdens de WattenStart-conferentie op 30 oktober wordt nader ingegaan op de (grensoverschrijdende) ontwikkelingsperspectieven voor een 'groene scheepvaart' naar de Waddeneilanden. De organisatie van deze conferentie ligt in handen van het Maritimes Kompetenzzentrum (Mariko) in Leer in nauwe samenwerking met Stichting Energy Valley in Groningen.

Nieuwsarchief