Broedplaats voor innovatie op Groningen Airport Eelde

24 feb 2015

Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en Gemeente Tynaarlo gaan samenwerken om Groningen Airport Eelde een nieuwe impuls te geven.

Een plek om samen te werken aan innovatieve oplossingen, experimenten en opgaven in de ruimtelijke en economische context van Groningen Airport Eelde. Een plek waar overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving elkaar vinden en waar alle partijen bijdragen en profiteren van elkaars kennis. Dat is de opzet van het Living Lab Groningen Airport Eelde. Vanmiddag ondertekenen de Hanzehogeschool Groningen, de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo een intentieverklaring waarin de drie organisaties het Living Lab Groningen Airport Eelde oprichten, een broedplaats voor innovatie en (kennis)ontwikkeling.

Er is geen blauwdruk voor het eindresultaat en dat past ook helemaal bij het concept van een Living Lab. Idee is dat met alle partijen samen gekeken wordt naar verschillende activiteiten ten behoeve van economische ontwikkeling, leefomgeving, duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid op en rondom de luchthaven. Op dit moment start een groep studenten vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek naar de locatie op het terrein van het vliegveld. Een optie is de oude Rijks Luchtvaart School. Ook onderzoeken studenten samen met lectoren en onderzoekers van het Kenniscentrum de mobiliteit en bereikbaarheid van de locatie, de modernisering van het bestemmingsplan en de mogelijkheden om het naastgelegen bedrijventerrein een nieuwe impuls te geven.

De intentieverklaring van partijen en de eerste onderzoeken zijn de eerste stap. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, omwonenden en andere betrokkenen uit de omgeving worden van harte uitgenodigd hun ideeën kenbaar te maken en zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Voor de Hanzehogeschool Groningen sluit dit concept van het Living Lab helemaal aan bij de Onderwijsvisie 2020. In deze visie wordt de Hanzehogeschool Groningen gezien als de plek waar nieuwsgierige studenten, inspirerende docent-onderzoekers en betrokken werkveldpartners elkaar tegenkomen, versterken en van elkaar leren, waarbij onderlinge verschillen geen belemmering zijn maar juist een springplank. Onderwijs en praktijkgericht onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bron: Hanzehogeschool Groningen

Nieuwsarchief