A new energy landscape

29 jun 2018

4 editie New eMMergy Congres 17 oktober 2018

17 oktober 2018 is de vierde editie van het New eMMergy congres. Het thema van dit jaar is ’A NEW ENERGY LANDSCAPE’. Inspelend op de snelle veranderingen in het energielandschap (Klimaatakkoord, dichtdraaien gaskraan) gaan de sprekers van New eMMergy in op de noodzaak de energietransitie te bespoedigen,  het belang om kennis en productiemiddelen uit de traditionele olie- en gasindustrie te behouden en te benutten en de aanpak te vernieuwen. Het New eMMergy congres is in het Atlasthater Emmen.

Over snelle veranderingen, infrastructuur en economische kansen

Als er één sector is waar alles snel verandert, dan is het wel de olie/gas/energiesector. Het besluit van het kabinet om de gaskraan in Groningen dicht te draaien is genomen. Uiterlijk oktober 2022, "maar mogelijk al een jaar eerder", moet de gaswinning al onder de 12 miljard kuub zijn gedaald. In de jaren daarna wordt de gaswinning afgebouwd tot nul, "volgens het snelst mogelijke pad", aldus minister Wiebes.
 

Maar welke alternatieve energiebronnen zetten we dan in?  En wat kunnen we met de huidige infrastructuur? Hergebruiken? Immers, energiedragers van de toekomst hebben ook infrastructuur nodig.  En hoe gaan we om met de transitieperiode?
 

Er ontstaan kansrijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Emmen op de locatie van de  gaszuiveringsinstallatie (GZI), waar de productie begin 2018 werd stilgelegd. Zes samenwerkende partijen  (NAM, Emmtec services, NOM, New Energy Coalition , Gasunie en gemeente Emmen) staan aan het begin van dat tweede leven van het GZI-terrein. Welke mogelijkheden zijn er om de bestaande infrastructuur in te zetten voor de opwekking van groen gas door vergisting of vergassing en voor de opwekking van waterstof. Tijdens New eMMergy, de nieuwe energiehorizon van de GZI!

Visie, inspiratie en hands-on

Het New eMMergy congres is een mix van visie-ontwikkelende keynotes, hands-on ontwikkelingen en het benutten van economische kansen.

Met  topsprekers als Jan Rotmans (progressor, friskijker en dwarsdenker), Rob de Wijk (HCSS), Jacqueline Vaessen (NexStep), Gerard van Pijkeren (Gasunie), Ruud Paap, (New Energy Coalition), René Jansen (NAM), Barthold Schroot (EBN), Stefan Holthausen (Holthausen Groep) en Marc Nijmeijer (WellDecommissioned). En met deskundige begeleiding van Diana Matroos(BNR).

New eMMergy in Emmen

De gemeente Emmen is sinds 2013 initiatiefnemer van dit congres. Aanleiding voor dit initiatief is dat in de gemeente Emmen het grootste olieveld van het vaste land van Noordwest Europa ligt. Medio 2016 is de NAM opnieuw begonnen met het boren naar olie. Inmiddels huisvest de regio Zuidoost Drenthe, na Aberdeen de meeste (toeleverings-)bedrijven op het gebied van olie- en gaswinning.

Op de site www.newemmergy.nl staat alle informatie over de onderwerpen en de sprekers.

Nieuwsarchief