Zorgen om winning schaliegas in Friesland bij waterbedrijf Vitens

10 jul 2013

Waterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de kans dat er in Friesland schaliegas gewonnen gaat worden. Dat meldt dit bedrijf woensdag 10 juli in een persbericht.

Vitens stelde in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO een kaart samen waarop alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen staan aangegeven. Daaruit blijkt dat een belangrijk deel van de wingebieden van Vitens in Friesland schalie houdende lagen overlappen. Onder meer Leeuwarden en Heerenveen zijn afhankelijk van deze winningen.

Vitens, vindt dat de kwestie rond schaliegas nu te veel draait om energie en het economisch perspectief en te weinig over de risico's die er kleven rondom drinkwatervoorziening. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan is de impact relatief groot.

Lieve Declercq, voorzitter van de Directie van Vitens: "Bij twijfel moet je niet inhalen. Dat geldt ook voor ons. Er mogen simpelweg geen risico's kleven aan dit verhaal, want de gevolgen zijn te groot."

Nieuwsarchief