Wilgen als grondstof voor warmtekrachtinstallaties

24 dec 2010

Op termijn worden tuinbouwkassen in Berlikum mogelijk verwarmd met zelf geteeld wilgenhout. De mogelijkheid hiertoe laten drie glastuinbouwbedrijven uit Berlikum onderzoeken.

Nu verwarmen ze hun kassen nog door het verbranden van ingekocht afval- en snoeihout. Dit vindt plaats via een warmtekrachtinstallatie waarmee ook stroom wordt opgewekt.

Omdat de houtprijs flink is gestegen zoeken de tuinders alternatieven. De tuinders laten onderzoek doen naar eigen houtteelt om de stijgende houtprijs het hoofd te bieden. Ze overwegen de teelt van wilgen, een snelgroeiende boomsoort. De meest geschikte teeltlocaties zouden baggerdepots en stortplaatsen zijn.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief