Werkzaamheden

25 nov 2009

De stichting Energy Valley heeft als taak de juiste randvoorwaarden te scheppen om publieke en private energie-initiatieven te doen slagen. De operationele taken worden hierbij uitgevoerd door het coördinatiebureau. Doel is een ontwikkelklimaat te laten ontstaan waarin zakelijke en non-profit energieactiviteiten tot bloei kunnen komen.  Het coördinatiebureau is verantwoordelijk voor:

  • Het genereren van ideeën en draagvlak; door informatieoverdracht, netwerkbijeenkomsten, beurzen, etc.
  • Promotie van Energy Valley als dé energieregio; door communicatie, brochures, vertegenwoordiging, belangenbehartiging, etc.
  • Projectondersteuning; door vraagarticulatie, coalitievorming, draagvlakcreatie, innovatietoepassing, financieringverwerving, etc.

De projectondersteuning kenmerkt zich met name door actieve inzet op de thema’s schoon fossiel, biomassa / groen gas, duurzame mobiliteit en decentrale energie. Strategische projecten op deze thema’s worden door het coördinatiebureau van idee tot uitvoering ondersteund door te opereren als procesaanjager richting (potentiële) initiatiefnemers.

De stichting Energy Valley verleent geen subsidie en ontwikkelt zelf geen projecten. Het coördinatiebureau adviseert en ondersteunt initiatiefnemers bij de realisatie van projecten die bijdragen aan de noordelijke energie-economie en werkgelegenheid. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken provinicies en ander ondersteunende instanties waaronder de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM) en TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN).

Heeft u een interessant energie-initiatief, neem dan contact op. Wellicht kunnen we u van advies voorzien of in contact brengen met een mogelijke partner om uw project verder te helpen.

Een deel van de initiatieven verloopt nagenoeg zelfstandig. De rol van het coördinatiebureau beperkt zich dan tot het monitoren van de initiatieven en het leggen van dwarsverbanden. Dit maakt uiteraard wel onderdeel uit van de Energy Valley regio.

Nieuwsarchief