Werkconferentie Duurzaamheid over Groningse ZernikeCampus

15 nov 2010

Duurzaamheid op de ZernikeCampus is het onderwerp van een werkconferentie die de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen op 18 november samen organiseren, uiteraard op de ZernikeCampus. Het gaat hierbij om duurzaam bouwen, hernieuwbare energiebronnen en duurzaamheid in het onderwijscurriculum.

Duurzame energie is een belangrijk speerpunt bij de ontwikkeling van de ZernikeCampus tot een Science Energie Transitiepark, een proeftuin voor een nieuwe generatie energienetwerken. De bestaande gebouwen van de akkoordpartners worden energiezuinig en duurzaam gemaakt en bij nieuwbouw vormen deze twee zaken ook de belangrijkste prioriteiten. In een nieuw masterplan wordt aandacht besteed aan de (onderwijs)campus, het Science Parc en de relatie tussen beide.

"De Rijksuniversiteit Groningen heeft een aantal verplichtingen als het gaat om duurzaamheid, maar doet veel meer," legt Dick Jager van de Arbo- en Milieudienst van de RUG uit. "We zijn bijvoorbeeld verplicht om alle energiebesparende technische aanpassingen uit te voeren waarvan de investeringen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend met lagere energiekosten. Maar in de nieuwbouw gaan we veel verder. Daar vragen we een 10 tot 15 procent betere energieprestatie dan de wettelijke richtlijn."

Bij het nieuwe Centrum voor Levenswetenschappen bereikt de universiteit dat met ondergrondse warmteopslag. Het nieuwe gebouw gaat naar verwachting 65% minder energie verbruiken en 40% minder CO2-uitstoot geven dan een vergelijkbaar gebouw dat conventioneel gestookt en gekoeld wordt.

Ook in bestaand gebouwen zoekt de universiteit naar mogelijkheden voor energiebesparing. Jager: "Per gebouw hebben we energieteams aangesteld; mensen die het gebouw goed kennen en weten waar je kunt besparen. Een echte bottom-up benadering, waarbij we de medewerkers stimuleren tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid."

De Hanzehogeschool Groningen sloot zich ruim tien jaar geleden aan bij het landelijke Handvest Duurzaam HBO, een convenant dat in 1999 is afgesloten tussen de hogescholen, de HBO-raad, een aantal ministeries en de stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO).
Ook in het nieuwe strategische plan Koers op Kwaliteit van de Hanzehogeschool Groningen nemen duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een prominente plaats in. Er wordt gestuurd op het verminderen van energieverbruik door gedragsverandering bij medewerkers en studenten en door toepassing van nieuwe technieken voor verwarmen, koelen en ventileren. Ook in de nieuwste gebouwen van de hogeschool op de ZernikeCampus wordt gewerkt met ondergrondse warmte-koude opslag.

Tijdens de werkconferentie kunnen medewerkers en studenten van de ZernikeCampus hun eigen ideeën en expertise in te brengen voor een duurzame ontwikkeling van de campus. Ter inspiratie houdt mevr. drs. Tanja Klip, gedeputeerde bodem en milieu van de provincie Drenthe, een inleiding over gebiedsontwikkeling, gevolgd door een presentatie van Kennispark Twente.
Vervolgens gaan deelnemers van hogeschool en universiteit aan de slag in workshops. De beste ideeën en wensen worden als aanbevelingen aangeboden aan de partners in het Akkoord van Groningen. De Akkoordpartners willen de ZernikeCampus verbreden tot een locatie waar kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar vinden; een toplocatie voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

De werkconferentie op 18 november 2010 start om 09.00 en duurt tot 14.00 uur. Ze vindt plaats in het Auditorium.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen 

Nieuwsarchief