Werkbezoek oud-minister Van der Hoeven aan Rijksuniversiteit Groningen

27 jun 2011

Oud-minister Maria van der Hoeven bracht afgelopen week een werkbezoek aan de RUG. De aankomend directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) sprak op uitnodiging van GasTerra over de toekomst van onderwijs en onderzoek op het gebied van energie. Prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit, gaf tijdens de bijeenkomst een uitgebreide toelichting op de noordelijke ambitie om een Energy Academy op te richten.

Met de nieuwe Energy Academy willen het bedrijfsleven, het mbo, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen bijdragen aan een innovatieve, duurzame en economisch succesvolle sector. Poppema: ‘Het doel van de Energy Academy is om mensen op te leiden voor alle energieactiviteiten in het Noorden. Het is daarbij van groot belang om samen met onze partners het totale onderwijsaanbod bij de Academy te betrekken: van (v)mbo tot hbo, universitair en postacademisch onderwijs.’

Wetenschappelijke excellentie
Op dit moment biedt de RUG bij verschillende faculteiten opleidingsprogramma’s op het gebied van energie. Poppema: ‘Dat doen we bij natuur- en scheikunde, bij rechten en bij economie en bedrijfskunde. Daarnaast is er één masteropleiding ‘Energy and Sustainability’. Wat ontbreekt is een bachelor ‘Energy’. Die bachelor moet er komen om studenten voor te bereiden op een carrière in energieonderwijs en -onderzoek. Maar het is niet eenvoudig om dat te organiseren.’ De voorzitter van het CvB benadrukte het belang van wetenschappelijke excellentie. ‘Dat is van groot belang voor het verkrijgen van financiering én voor het aantrekken van internationale toponderzoekers.’

Uitdaging
Van der Hoeven gaf Poppema in haar toespraak een duidelijke boodschap mee: ‘Het is erg belangrijk om het excellente onderzoek en de excellente kennis te laten doorsijpelen naar onderliggende lagen. Zorg dat er daadwerkelijk iets met die kennis gebeurt. Daar ligt volgens mij uw grootste uitdaging. De vertaling van wetenschappelijke kennis naar het beroepsonderwijs is een bepalende succesfactor.’

RUG Discovery
Van der Hoeven toonde zich enthousiast over de RUG Discovery Truck, die werd gepresenteerd door drs. Theo Jurriëns. In samenwerking met GasTerra ondergaat de Discovery binnenkort een metamorfose, waarbij energie het centrale thema van de truck zal worden. Zo komen op het dak van de Discovery zonnepanelen en een uitschuifbare windmolen voor demonstratiedoeleinden.

Van der Hoeven: ‘Ik ben er een groot voorstander van om in te zetten op de onderbouw. Het is heel belangrijk om de fascinatie van pubers handen en voeten te geven en hen op een leuke manier in aanraking te laten komen met exacte wetenschap.’

Nieuwsarchief