Waddenvereniging maakt met NAM afspraken over bodemdaling Waddenzee

06 mei 2013

De Waddenvereniging uit Harlingen heeft met minister Henk Kamp afspraken gemaakt over een onderzoek naar de gevolgen van de aardgaswinning voor de bodemdaling onder de Waddenzee. Die komen er op neer dat als uit onderzoek blijkt dat de bodem van de Waddenzee meer of sneller kan dalen dan tot nu toe werd aangenomen, dit gevolgen kan hebben voor de gaswinning door de NAM.  Dat meldt de website duurzaamondernemen.nl.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gebruikt modellen om de bodemdaling onder de Waddenzee te voorspellen. Deze blijken de daadwerkelijke bodemdaling niet helemaal goed te voorspellen. Daarnaast heeft de Waddenvereniging twijfels of de modellen van de NAM wel voldoende rekening houden met het zogenaamde na-ijl effect.

Dit is het effect dat de bodem nog daalt als de gaswinning al is stopgezet. De Waddenvereniging heeft daarom gevraagd om een onderzoek naar de modellen. Minister Kamp heeft nu toegezegd dat zo’n onderzoek er daadwerkelijk komt, en dat een commissie van Nederlandse en internationale, onafhankelijke expert dit onderzoek zal begeleiden.

Bron: www.duurzaamondernemen.nl

Nieuwsarchief