Waddenfonds open voor milieu, energie en innovatie

13 jul 2009

De Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds is uitgebreid. Vanaf de derde tender kunnen ook relevante projectvoorstellen worden ingediend op het gebied van milieu en energie en onderzoek en innovatie. De Subsidieregeling van het Waddenfonds is namelijk uitgebreid met de hoofdstukken Milieu en met Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Deze uitbreiding gaat in na publicatie in de Staatscourant. (2voorzien voor donderdag 9 juli.)

De uitbreiding van de regeling zal voor het eerst van toepassing zijn bij de derde tender van het Waddenfonds. Deze tender zal worden geopend twee maanden na de vaststelling van het nieuwe Uitvoeringsplan Waddenfonds 2009 – 2014. Naar verwachting gebeurt dat in september, waarna de tender twee maanden later van start kan. Projecten kunnen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Uiterlijk acht maanden nadien wordt de uitslag bekend gemaakt.

Vanuit het Waddenfonds is in een periode van 20 jaar 800 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in dit gebied. Omdat de kokkelvisserij eenmalig is gecompenseerd, resteert er 677,4 miljoen euro voor overige projecten. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op éé n of meer van de volgende doelen:

* vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied
* verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee
* duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding
* ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Zie voor meer informatie:
www.vrom.nl/waddenzee

Nieuwsarchief