Vrom en EZ willen snel starten met grootschalig CCS-project in Noord-Nederland

12 mei 2010

De plannen om van Noord-Nederland een belangrijk gebied voor CO2-opslag te maken krijgen steeds vastere vorm. Het geplande grote demonstratieproject in een van de noordelijke provincies van Nederland moet uiterlijk in december 2015 van start gaan, zo stellen de ministers van Vrom en Economische Zaken in een brief aan de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de daarbinnen liggende gemeenten. Daarnaast is vorige week de stichting CCS Nederland omgedoopt tot de stichting Borg.

De naamsverandering markeert volgens Willem Rogge, woordvoerder van de stichting Borg, het startpunt van een uitvoerig communicatietraject naar de belanghebbenden over de stappen die genomen gaan worden om CCS in Noord-Nederland van de grond te krijgen. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over CCS in het algemeen.

Met RWE, Nuon, Gasunie, Nam, Groningen Seaports, stichting Energy Valley en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (Nom) als actieve leden en met de provincies Drenthe en Groningen als belangrijke betrokkenen beschikt de stichting in ieder geval over een brede basis aan bedrijven en overheidsinstellingen. De stichting beschikt inmiddels over een startkapitaal van EUR 4,8 mln. De provincies Groningen en Drenthe hebben respectievelijk EUR 800.000 en EUR 200.000 aan subsidie verstrekt. Dat Friesland vooralsnog geen subsidie heeft verstrekt is niet verwonderlijk gezien het feit dat de provincie nogal sceptisch is ten opzichte van CO2-opslag. De leden hebben zelf EUR 4 mln ingelegd. Bij het rijk en de EU liggen er nog subsidieaanvragen te wachten.

Het belang van een breed communicatietraject over CCS richting alle bewoners en "stakeholders" wordt ook door de ministers van Economische Zaken en Vrom erkend, zo laten zij blijken in een brief aan de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en aan de binnen die provinciegrenzen vallende gemeenten.

De ministers willen daarnaast niet te lang wachten met de realisatie van de geplande grootschalig demonstratieprojecten in Noord-Nederland en de regio Rotterdam, zo valt in de brief te lezen. Dit om nog in aanmerking te kunnen komen voor Europese subsidie. De Europese Commissie zal eind 2011 bepalen welke projectvoorstellen worden geselecteerd. Daarvoor moet dus al begonnen worden met de formele procedures als vergunningaanvragen. Dan hoeft er nog geen definitieve keuze te zijn gemaakt voor een opslaglocatie, zo stellen de bewindvoerders. "Waarschijnlijk zullen de initiatiefnemers nog meerdere potentiƫle opslaglocaties in hun voorstellen voor de Europese Commissie kunnen meenemen." Volgens de ministers moet deze planning leiden tot een project dat eind december 2015 operationeel is.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief