Voor Noorden 1 miljard euro van Rijk voor groene energie, bepleit Energy Valley voorzitter Max van den Berg

10 jan 2011

Noord-Nederland wil 1 miljard euro van het Rijk voor de ontwikkeling van groene energie. Dat zei de Groningse Commissaris van de Koningin Max van den Berg  in zijn functie van voorzitter Energy Valley, vrijdag 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stichting Energy Valley in Groningen. Het Noorden is met het Rijk in gesprek om de nationale voortrekkersrol die de regio op energiegebied heeft, vast te leggen in een nieuw energieakkoord.

“Ons doel is om een akkoord te sluiten met het Rijk waarin geld beschikbaar komt en regelgeving wordt geboden voor de uitbouw van de groene energie-economie”, aldus Van den Berg.

Het geld is nodig voor verschillende vormen van duurzame energieopwekking. Volgens directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley zijn vijf thema’s van groot belang: allereerst de Gasrotonde waarmee Nederland op gasgebied in Europa een draaischijf kan zijn van productie, import, opslag en vermarkting van gas. Ten tweede offshore wind waarvoor de zee ten noorden van Noord-Nederland de meest geschikte locatie is. Ten derde groen gas, want op korte termijn zijn er flinke investeringen nodig om de techniek van thermo-chemische vergassing verder te ontwikkelen. De ondergrondse opslag en hergebruik van CO2 vormt het vierde thema. “Dit is absoluut nodig om onze klimaatdoelen te bereiken”, aldus Van Werven. Tenslotte moet de kennisontwikkeling in het Energy Valley cluster beter worden gecoördineerd, en wel in een energie-instituut in Groningen, een Energy Academy, waarin onderzoek en onderwijs worden gecombineerd.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst maakte de stichting Energy Valley tevens haar nieuwe strategische partners bekend: Alliander, Enexis en KEMA. Energy Valley gaat nauw samenwerken met de partners door onder meer het organiseren van bijeenkomsten en het initiëren van projecten.

“Het is mooi dat we steeds meer bedrijven aan ons kunnen binden via nieuwe strategische allianties. Dat betekent dat het bedrijfsleven in toenemende mate de betekenis ziet van Energy Valley voor de verduurzaming en innovatie. En daar ben ik erg blij mee”, besloot Gerrit van Werven tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Nieuwsarchief