Visiedocument Energy Valley Conferentie

29 mrt 2012

Visiedocument

Topsector Energy Valley Conferentie

 

Energy Valley: European Region of Excellence

 

In navolging van de behaalde successen van Energy Valley, zal er dit jaar een congres georganiseerd worden op 19 en 20 november 2012. Het betreft een groot tweedaags congres voor locale/nationale/internationale bedrijven, kennisinstituten en overheden. Het congres zal reflecteren op de huidige staat van het energiecluster en focussen op het uitbouwen van hoogwaardige samenwerkingsverbanden. In deze context behandelt het congres verscheidene interessante thema’s. Bovendien zal de bijdrage van Noord Nederland aan de Europese innovatieagenda gepresenteerd worden en wat er de afgelopen jaren is bereikt met de Europese gelden.


Het congres is opgedeeld in twee dagen. De eerste dag, staat in het teken van de huidige staat van het energiecluster en het uitbouwen van hoogwaardige samenwerkingsverbanden. Op deze dag, welke bedoeld is voor bedrijfsdeelnemers en studenten, geven toonaangevende sprekers hun visie over de noodzaak om via deze weg Nederland terug te brengen in de top vijf van meest concurrerende economieën in de wereld.  

De tweede dag, zullen er door experts diverse workshops worden verzorgd. Deze dag zal een verdiepende dag worden rondom het centrale thema.  Tijdens dag 2 krijgen bedrijven de mogelijkheid een workshop aan te bieden en op deze manier bedrijfsdeelnemers of studenten op een interactieve manier kennis te laten maken met de organisatie. Na deze uitgebreide workshoprondes zal er een borrel plaatsvinden. De dag zal in stijl worden afgesloten met een diner in de binnenstad van Groningen.

 

Economische Groei

Het ecosysteem van Energy Valley biedt het optimale klimaat voor economische groei. In de Energy Valley wordt gewerkt aan slimme en duurzame oplossingen voor problemen die overal ter wereld spelen. We hebben in onze regio excellente bedrijfs- en kennisclusters die, op het gebied van duurzame energie, mobiliteit, licht, grondstoffen, voedsel, telkens opnieuw met belangrijke innovaties komen. Die innovaties leveren niet alleen economisch rendement op voor de nationale economie, maar bieden ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor Nederland als geheel.

 

Collectieve Kracht & Dynamiek

Een belangrijke vorm van energie en de grote meerwaarde van het Energy Valley concept is het genereren van collectieve kracht en dynamiek in de industrie. Mede hierdoor is Noord-Nederland uitgegroeid tot een regio die op tal van punten voorsprong heeft op de rest van Nederland en Europa, te weten energie, watertechnologie en de voedselketen. Desalniettemin leven we in een wereld waar we steeds meer onderhevig zijn aan competitie en waar politieke, economische, sociale en technologische veranderingen zich steeds sneller voltrekken. Alleen door middel van een heldere langetermijnstrategie kan een goede concurrentiepositie worden vastgehouden en kan Energy Valley groeien tot een economische en technologische regio van wereldformaat.  

 

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is nodig om te komen tot een “European region of Excellence”. Het is vervolgens afhankelijk van de ontplooiing van krachtige grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland (in de vorm van de Hansa Energy Corridor) en de internationalisatie van deze transnationale samenwerking richting Zweden, Denemarken en Schotland. Het kenniscomponent wat ten grondslag ligt aan economische ontwikkeling wordt ondersteund door gerichte en formele internationale samenwerking in de vorm van de Energy Academy en de Energy College.

 

Het congres zal de potentie van Noord-Nederland verduidelijken, in ons streven naar een ‘European Region of Excellence’. Onderlinge regionale en internationale afhankelijkheid zal als basis fungeren voor een integraal strategisch kader waarbinnen de Energy Valley regio zich in de toekomst zal ontwikkelen.

 

FACTS

Energy Valley: European Region of Excellence

Kenmerken:

- Focus op het positioneren van Noord-Nederland als ‘international region of excellence’.

- Focus op het energiecluster en het uitbouwen van hoogwaardige  

  samenwerkingsverbanden.

- Reflecteert wat er de afgelopen jaren is bereikt met Europese gelden.

Taal: Engels/Nederlands/Duits

Doelgroep: bedrijfsdeelnemers & studenten (voornamelijk bedrijfsdeelnemers)

Deelnemersaantal: omstreeks 200

Datum evenement: 19 & 20 november 2012

Locatie: Martiniplaza te Groningen
Nieuwsarchief