Vertogas certificeert deelnemers eerste Groen Gas Hub

28 nov 2011

Op woensdag 23 november heeft Vertogas, in de persoon van directeur Gerard van Pijkeren, twee certificaten uitgereikt aan de twee leveranciers van de eerste Groen Gas Hub in Nederland. Er is sprake van een Groen Gas Hub als biogas van meerdere partijen samen in één installatie opgewerkt wordt tot gas van aardgaskwaliteit en ingevoed wordt op het gasnet. De bij deze hub betrokken partijen zijn Attero en Waterschap de Dommel. Groen Gas Hubs kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de groengasmarkt omdat het gebundelde biogas samen kan worden opgewerkt en daardoor kan een optimale aansluiting op het transportnet van de netbeheerder worden gerealiseerd.

Het biogas dat wordt ingevoed voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en gebruikswaarde als het Nederlandse aardgas en de productie voldoet tevens aantoonbaar aan de door Vertogas gestelde voorwaarden. De Vertogas-certificaten worden op naam en naar rato van de inbrengende partijen uitgegeven. Afnemers van het groene gas kunnen hierdoor gericht kiezen voor groen gas van het waterschap of voor groen gas van Attero.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwamen de diverse partijen aan het woord. Zij spraken onder andere over de meerwaarde van groen gas. Niet alleen als een duurzame aanvulling op aardgas voor industrieel en huishoudelijk gebruik, maar ook als hoogwaardige duurzame transportbrandstof. Gerard van Pijkeren gaf een toelichting op het Vertogas-systeem en het belang van de certificaten als garantie van oorsprong. Daarna reikte hij de certificaten uit aan Pierre Vincent van Attero en Ben Besselink van Waterschap de Dommel.

Bron: Vertogas

Nieuwsarchief