Vereniging van groen gas producenten opgericht

25 mei 2011

Sinds 23 mei is de “Vereniging Groen Gas producenten” een feit. De Vereniging is opgericht door Attero, BioGast Sustainable Energy, A.van der Groep & zonen en de SuikerUnie, allen Groen Gas producenten.

Groen gas is gas wat, gewonnen is uit vergistings- vergassing of afvalprocessen of andere hernieuwbare bronnen, en aardgas vervangt. De missie van de vereniging is belangenbehartiging en bevordering van goede marktomstandigheden en randvoorwaarden voor Groen Gas producenten. De vereniging wil met name een orgaan zijn voor het deelnemen met andere koepelorganisaties aan formeel en informeel overleg.

De oprichtende leden produceren momenteel een ruime meerderheid van alle Groen Gas. Ze beogen eind 2012 meer dan 50 mln. m3 Groen Gas te produceren. De vereniging verwelkomt graag nieuwe leden. Ook ondernemingen die Groen Gas willen gaan produceren kunnen lid worden.

Het bestuur bestaat bij de aanvang uit: Micha Sanders, namens Attero, als voorzitter en Frederik Gast, namens BioGast, als vicevoorzitter, tevens penningmeester en secretaris. Voor meer informatie over de vereniging of voor aanmeldingen voor het lidmaatschap kunnen (toekomstige) producenten zich wenden tot de secretaris, de heer F.B. Gast.

Nieuwsarchief