Verdubbeling productiecapaciteit groen gas

02 mei 2011

In 2010 is de productiecapaciteit van groen gas meer dan verdubbeld. De capaciteit steeg met 16 miljoen kubieke meter naar 37 miljoen kubieke meter, zo blijkt uit het rapport ‘Bio-energie 2010’ van Agentschap NL. Biogas geproduceerd groen gas wordt ingevoerd in het bestaande aardgasnetwerk en bereikt zo de eindgebruiker.

Doordat groen gas een onderdeel werd van de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie van de Rijksoverheid (SDE), werden er in 2010 vier nieuwe productie-installaties in gebruik genomen. Met de vergistinginstallaties wordt organisch materiaal omgezet in biogas. Het biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. In Witteveen (een project van Bouwhuis), Zwolle (Natuurgas Overijssel), Spakenburg (Van de Groep) en in Groningen (Attero) staan de installaties.

Er komt 200 m3 groen gas per uur uit de installatie in Witteveen, uit Zwolle 400 en uit Spakenburg en Groningen elk bijna 700. De installaties leveren samen bijna 2000 m3 biogas per uur op. Dat is zo’n 16 miljoen m3 per jaar. De productiecapaciteit steeg daarmee naar 37 miljoen m3 per jaar. Het aandeel groen gas is vooralsnog, in de nationale aardgasconsumptie, minder dan een promille.

Nieuwsarchief